ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!

Στο πλαίσιο της θεματικής μας <Γνωριμία με τα στοιχεία της φύσης και τις ιδιότητές τους, νερό-αέρας, φωτιά>, ασχοληθήκαμε με τα στοιχεία της φύσης, τα θετικά και τα αρνητικά τους σημεία και αναγνωρίσαμε τις ιδιότητές τους, μέσα από ποικίλους πειραματισμούς. Παράλληλα γνωρίσαμε τα ηφαίστεια και είδαμε μέσα από πειράματα τις εκρήξεις τους. Τέλος, τα αποδώσαμε εικαστικά.

 » (συνέχεια…)