Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 21-22

Για τη σχολική χρονιά 2021-22 το Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου μας συγκροτήθηκε σε σώμα και εκπροσωπείται από τους παρακάτω γονείς.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής

Πρόεδρος    Κατερίνα Σταυρίδου

Γραμματέας   Μαρία Παναγιωτίδου

Ταμίας    Ιωάννα Δούμα

Μέλος    Μάρθα Παπαπέτρου