Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ως 2/θ οργανικά και ως 3/θ λειτουργικά

Οργανικά τοποθετημένοι στη μονάδα είναι:

Σοφία Ιορδανίδου  ΠΕ 60, προϊσταμένη

Θεοδώρα -Μαρία Κερμανίδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγός

Λειτουργικά τοποθετημένος:

Μιχάλης Γρίβας ΠΕ60, Νηπιαγωγός

Για τη σχολική χρονιά που διανύουμε 2023-24 υπηρετεί ως αναπληρώτρια η Παναγιώτα Βλαχοπούλου ΠΕ60