ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!

Στο πλαίσιο της θεματικής μας <Γνωριμία με τα στοιχεία της φύσης και τις ιδιότητές τους, νερό-αέρας, φωτιά>, ασχοληθήκαμε με τα στοιχεία της φύσης, τα θετικά και τα αρνητικά τους σημεία και αναγνωρίσαμε τις ιδιότητές τους, μέσα από ποικίλους πειραματισμούς. Παράλληλα γνωρίσαμε τα ηφαίστεια και είδαμε μέσα από πειράματα τις εκρήξεις τους. Τέλος, τα αποδώσαμε εικαστικά.

20230309 105859 20230309 110048 20230309 110237 20230309 112115 20230317 112643 20230317 112906 20230317 115512