ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ για τις  εγγραφές του ερχόμενου σχολικού έτους για τα Δημοτικά Σχολεία σας διευκρινίζουμε τα εξής:

 • Οι εγγραφές σε όλα τα σχολεία της χώρας θα διαρκέσουν από τις 15 Μαϊου 2020 ως και τις 30 Μαϊου 2020.
 • Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία θα πραγματοποιούνται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια με τη φυσική παρουσία των γονέων στα σχολεία (όχι ηλεκτρονικά)
 • Μέχρι και την έναρξη των εγγραφών οι διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων θα πρέπει να έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο του σχολείου ή / και στην ιστοσελίδα του σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής
 • Από την Παρασκευή 15 Μαϊου 2020, ώρα 9.00 π.μ. – 12.00 μ.μ. και σε όλη την διάρκεια των εγγραφών, μπορούν να προσέρχονται στο Νηπιαγωγείο οι γονείς και να παραλαμβάνουν την Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή, που θα χρειαστεί για την εγγραφή του παιδιού στο Δημοτικό. Στη διάρκεια των εγγραφών θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου συστήνεται η χρήση μάσκας και γαντιών κατά την είσοδό σας στο σχολείο, όπως και η τήρηση των αποστάσεων και η συντόμευση του χρόνου παραμονής σας μέσα σε αυτό. Επίσης η χρήση απολυμαντικού κατά την είσοδο και έξοδο από το σχολείο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο Δημοτικό, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου (είτε τηλεφωνικά, είτε με mail) σε ποιο σχολείο εγγράψατε τελικώς το παιδί, ώστε μετά από την δική σας επιβεβαίωση και με την ολοκλήρωση των εγγραφών η Προϊσταμένη να αποστείλει υπηρεσιακώς στα Δημοτικά Σχολεία ένα ακόμη έγγραφο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ 22ο και 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΩΡΕΣ Επικοινωνίας: 9.00 Π.Μ. – 12.00 Μ.Μ. κατόπιν ραντεβού

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2443537  και  210-2404455

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

mail@22nip-acharn.att.sh.gr

 mail@25nip-acharn.att.sch.gr

 

 • Στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2020-2021 θα εγγραφούν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2015 (νήπια) και το 2016 (προνήπια). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γονείς που έχουν παιδιά ΠΡΟΝΗΠΙΑ οφείλουν φέτος να τα εγγράψουν στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ και ΟΧΙ στον παιδικό σταθμό.
 • Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από τις 15 Μαϊου 2020 ως και τις 30 Μαϊου 2020. Εγγραφές πέραν αυτών των ημερομηνιών θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απαιτείται έγκριση από τον/την Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία από φέτος και στο εξής θα γίνονται ηλεκτρονικά, άρα για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο δεν απαιτείται η προσέλευση του γονέα στο σχολείο. Η εγγραφή στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιείται βάσει της Διεύθυνσης Κατοικίας (στο σχολείο που ανήκει ο μαθητής),  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr όπου ο γονέας θα  προχωρά στην διαδικασία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του από το taxisnet και ακολουθώντας τα βήματα που του συστήνονται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας πρέπει να είναι πρόσφατο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει ρητά τη διεύθυνση κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο κατοικίας κ.λ.π).  Να σημειωθεί πως κάθε αίτηση που δεν θα περιλαμβάνει τα σωστά δικαιολογητικά, μετά από έλεγχο των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών θα επιστρέφεται  για διόρθωση και μόνον τότε θα θεωρείται ολοκληρωμένη η διαδικασία. Επισημαίνεται επίσης πως η υποβολή της αίτησης δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο μαθητής θα φοιτήσει στο συγκεκριμένο σχολείο, αφού η οριστική τοποθέτηση των μαθητών στα σχολεία θα καθορίζεται μετά το  τέλος της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου
 • Για τους γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν την εγγραφή του παιδιού τους και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (8.15 π.μ. – 4.00μ.μ.) θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο (και όχι ηλεκτρονικά) για να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας ή έγγραφο που να αποδεικνύει πως πρόκειται για ευπαθείς ομάδες) ως τις 29 Μαϊου 2020. Μόνον οι γονείς που θα δηλώσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, έχουν το δικαίωμα της εγγραφής και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (προσέλευση στο σχολείο 7.45π.μ. – 8.00π.μ.) ΠΡΟΣΟΧΗ: ο μαθητής που εγγράφεται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, πρέπει να φοιτά σε αυτά τακτικά και τηρώντας το ωράριο λειτουργίας (δεν υπάρχει ενδιάμεση ζώνη αποχώρησης στο Ολοήμερο, ούτε παρέκκλιση προσέλευσης στην Πρόωρη Υποδοχή)
 • Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στα Πρωινά Τμήματα Υποχρεωτικού Ωραρίου και όχι στο Ολοήμερο, το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι 15π.μ. – 1.00μ.μ.
 • Άλλα έγγραφα που ο γονέας υποχρεούται να προσκομίσει με φυσική παρουσία στο Νηπιαγωγείο και όχι ηλεκτρονικά, ως τις 29 Μαϊου 2020, είναι τα εξής:
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από παιδίατρο
 • Βιβλιάριο Υγείας Μαθητή όπου να αναγράφονται τα εμβόλιά του (όχι φωτοτυπία)
 • Γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Βεβαίωση Φοίτησης σε περίπτωση που υπάρχει και άλλο τέκνο που φοιτά σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια των εγγραφών παρακαλούμε να τηρηθούν τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Κατόπιν τούτου συστήνεται η χρήση μάσκας και γαντιών κατά την είσοδο σας στο σχολείο και η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων. Επίσης η χρήση απολυμαντικού κατά την είσοδο – έξοδο από το σχολείο

ΠΑΡΑΚΑΤΩ   ΕΝΑ  ΕΝΑ  ΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΠΑΙΔΙΟΥ  ΣΑΣ  ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Εκ της Διευθύνσεως

 

Αφήστε μια απάντηση