ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2017-2018

Οι εγγραφές των νηπίων και προνηπίων για το σχολικό  έτος 2017-2018 , θα πραγματοποιούνται στα νηπιαγωγεία μας από την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 ως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 13:15μ.μ. – 14:15 μ.μ.

 Τα παιδιά που εγγράφονται είναι αυτά που έχουν γεννηθεί από 01-01- 2012  έως 31-12-2012 ως νήπια και αυτά που έχουν γεννηθεί από 01-01-2013 έως 31-12-2013 ως προνήπια.

   Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η αίτηση  εγγραφής  θα γίνεται από τον γονέα/κηδεμόνα των παιδιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας στο όνομα του ενός από τους δύο γονείς ( Μ1 ή ΔΕΗ ή  ΕΥΔΑΠ  ή μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης του σπιτιού )
  2. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού , όπου καταγράφονται τα εμβόλια ( όχι φωτοτυπία )
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης ( θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool )
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών ( δίνεται και συμπληρώνεται στο σχολείο )
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( δίνεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο – όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το εκτυπώσει και από εδώ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

    Οι εγγραφές μαθητών στο προαιρετικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2017-2018 γίνονται από τη Τρίτη 2 Μαΐου 2017 έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017  κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Στο προαιρετικό πρόγραμμα εγγράφονται:

–  μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς , προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας , στην περίπτωση που είναι άνεργοι

–  μαθητές των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ( μαθητές πολύτεκνων/ μονογονεϊκών οικογενειών , μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους ).