Ώρες ενημέρωσης γονέων

Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα μεταξύ 13:00 και 14:00 κατόπιν συνεννόησης με τις νηπιαγωγούς.

Ευχαριστούμε!