Σχολικό Έτος 2020-2021

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Αντωνία Φαλούτσα, Νηπιαγωγός Π.Ε.60

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ηλιάνα Παπαντώνη, Νηπιαγωγός Π.Ε.60
Βασιλική Μούρτου, ΠΕ60, Αναπληρώτρια Νηπιαγωγός Π.Ε.60