Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2023-2024

Κατερίνα Κρίτσα (ΠΕ60) – Προϊσταμένη

Αντωνία Φαλούτσα (ΠΕ60)

Μιχαέλω Παπαδημητρίου (ΠΕ60)

Ελένη Ντάφου (ΠΕ06)