Σχολικό Έτος 2022-2023

Κατερίνα Κρίτσα (ΠΕ60) – Προϊσταμένη

Ηλιάνα Παπαντώνη (ΠΕ60)

Ελένη Μπάρμπα (ΠΕ60)

Βανέσσα Τόλη (ΠΕ06)

Φωτεινή Ευαγγελίου (ΕΒΠ)