Εργαστήρια Δεξιοτήτων: «Ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο»

«Ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο» /
ΠΥΞΙΔΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θεματική:Ζω καλύτερα – Ευ ζην

Υποθεματική: Αυτομέριμνα και πρόληψη, Πρόληψη εξαρτήσεων, Ψυχική υγεία