no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

Τι είναι το eTwinning;

Συγγραφέας: | 23 Απριλίου, 2008
| 3 σχόλια |

Το eTwinning είναι ένα πλαίσιο όπου τα σχολεία συνεργάζονται στο Διαδίκτυο με σχολεία-συνεργάτες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το eTwinning είναι η κύρια δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προωθεί τη συνεργασία των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των σχολείων στη δημιουργία βραχυπρόθεσμων ή μακρυπρόθεσμων συνεργασιών για οποιοδήποτε μάθημα.

κάτω από: ETWINNING, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-08

Αφήστε μια απάντηση

Κατηγορίες