ένα blogs του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου – "Ζήνων"


         Ιστότοπος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ανατολική Αττική

15 Μαΐου 2016

Γιατί να επιλέξω ΕΠΑΛ

Επιλέγοντας το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

και

Ο ρόλος των γονέων στην αναζήτηση επαγγέλματος του παιδιού τους.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από το σχολικό έτος 2016-2017 θα λειτουργούν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δύο τύποι λυκείων:

 • Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
 • Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.)

Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.
Για ποιους σημαντικούς λόγους ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ);

α) Το ΕΠΑΛ μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων αναπτύσσει-παρέχει γενική παιδεία υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη, θα αναπτύξει κριτική σκέψη, πρωτοβουλία και δημιουργικότητα του μαθητή.

γ) Το ΕΠΑΛ συμβάλει στην καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και στην προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

δ) Μέσα από τους σκοπούς του ΕΠΑΛ εμπεριέχονται και αναδεικνύονται θέματα όπως, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, της  ενδυνάμωσης των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

στ) Το ΕΠΑΛ διασφαλίζει ισορροπία στη σχολική ζωή, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.

ζ) Το ΕΠΑΛ καλλιεργεί βασικές κοινωνικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη των μαθητών.

η) Παρέχει ολοκληρωμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

θ) Το ΕΠΑΛ συντελεί στην ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

ι) Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑΛ, θα αποκτήσει Απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμο με το ΓΕΛ.
ια) Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.

ιβ) Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στο  «Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας », (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας), η οποία έχει διάρκεια ένα έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο  εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα.

ιγ) Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5 από το Υπουργείο Παιδείας και τον Ο.Α.Ε.Δ..

ιδ) Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στα ΙΕΚ για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.

ιε) Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.

ιστ) Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι δυο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα της ειδικότητάς του.

ιζ) Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό και ανάλογο των υποψηφίων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΤΕΙ και στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα (4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο μαθήματα της ειδικότητάς του) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.

ιη) Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑΛ θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑΛ.

ιθ) Θα έχει την δυνατότητα υποτροφίας σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., ως επιβράβευση της καλής επίδοσής του στα μαθήματα.

ΕΠΑ.Λ. ΓΕ.Λ.
– Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.  
– Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις.
– Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων – γενικής παιδείας & ωφελιμότητας  (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 4 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.  
Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο  «Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας» να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να λάβουν Πτυχίο επιπέδου 5 μετά από πιστοποίηση.  
– Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά  προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ.  Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ.
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών-Πυροσβεστική  
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν  υποτροφίες σε όλες τις τάξεις.  

Ο ρόλος του γονιού στην επιλογή των σπουδών του παιδιού τους είναι ο ποιος σημαντικός και είναι αυτός που πρέπει να βάλει τον εαυτό του  σύμμαχο με το παιδί και υποστηρικτής του.

Το βοηθά να πάρει σωστές αποφάσεις ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τις ιδέες και τους στόχους του.

Συγκεκριμένα στον ρόλο αυτό, του καθοδηγητή, οι γονείς:

 • βοηθούν το παιδί να διερευνήσει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τα ταλέντα και τις δεξιότητες του,
 • βοηθούν το παιδί να θέσει υψηλούς αλλά επιτεύξιμους στόχους,
 • αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν το παιδί για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες του,
 • στηρίζουν το παιδί στις όποιες αποφάσεις πάρει σε σχέση με την καριέρα του,
 • διερευνούν το θέμα της επαγγελματικής καριέρας του παιδιού τους σφαιρικά και αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να το βοηθήσουν να κάνει τις σωστές επιλογές,
 • φέρνουν το παιδί σε επαφή με άτομα και πηγές πληροφόρησης που θα το βοηθήσουν στη λήψη ορθών αποφάσεων,
 • ενθαρρύνουν το παιδί τους να «δοκιμάσει» επαγγέλματα που πιθανόν να το ενδιαφέρουν, είτε ως εθελοντής, είτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εργασίας του σχολείου τους,
 • εξερευνούν μαζί με το παιδί τους διάφορες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.

Ως καθοδηγητές…

 • Οι γονείς λένε τη γνώμη τους αλλά ΔΕΝ επιβάλλουν την άποψη τους
 • Ακούνε τα θέλω και τα πιστεύω του παιδιού τους, αφού οι δικές τους απόψεις και εμπειρίες δεν ισχύουν κατ’ ανάγκη και για τα παιδιά τους

Χρειάζεται να Ενημερωθούν για τον κόσμο εργασίας!

Για να μπορέσουν να συμβουλεύσουν σωστά τα παιδιά τους, καλά θα είναι να κάνουν την έρευνά τους και να είναι συνεχώς ενήμεροι για τα επαγγέλματα στον σημερινό κόσμο της εργασίας. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει, παρακολουθώντας τον ημερήσιο Τύπο ή σερφάροντας στο διαδίκτυο. Να προσπαθούν να ανακαλύψουν επαγγέλματα τα οποία πιθανόν να μην είχαν υπόψη τους ή επαγγέλματα που θα έχουν, μελλοντικά, ζήτηση. Απλά, να έχουν κατά νού ότι οι νέοι σήμερα μεγαλώνουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και παρόλο που οι επιλογές που έχουν στη διάθεση τους έχουν αυξηθεί σημαντικά, παράλληλα, έχει αυξηθεί και ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να αξιολογήσουν. Να δείχνουν κατανόηση βοηθώντας το παιδί τους, ώστε να τις αξιολογήσουν σωστά.

Μιλήστε με το παιδί σας

Είναι σημαντικό να συζητάτε με τα παιδιά σας τις επιλογές επαγγελμάτων, καριέρας καθώς επίσης και τις ανησυχίες τους. Εκμεταλλευτείτε, επίσης, τον χρόνο που περνάτε μαζί τους στο αυτοκίνητο για να κουβεντιάσετε για τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές τους. Συζητήστε μαζί τους για άρθρα που έχετε διαβάσει σχετικά με επαγγέλματα που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν.

Γίνετε σωστά πρότυπα

Ένας τρόπος να στηρίξετε το παιδί σας είναι να του προσφέρετε τις δικές σας εμπειρίες:

 • μοιραστείτε μαζί του τις θετικές εμπειρίες που είχατε στον δικό σας επαγγελματικό χώρο, μεταφέροντάς του το μήνυμα ότι η εργασία μπορεί να είναι ουσιαστική και ευχάριστη ταυτόχρονα,
 • δώστε στο παιδί σας να αντιληφθεί ότι η ζωή είναι συνδυασμός σκληρής δουλειάς και διασκέδασης,
 • δείξτε του ότι αποδέχεστε αλλαγές και καινούριες εμπειρίες που προκύπτουν στη ζωή σας, αποδεικνύοντάς του ότι η διά βίου μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι σημαντική,
 • εξηγήστε του ότι είναι αποδεκτό να κάνει λάθος στην εργασία και στην προσωπική του ζωή. Μοιραστείτε μαζί του πιθανόν δικά σας λάθη και το πώς σας έχουν βοηθήσει να ωριμάσετε και να αναπτυχθείτε.

Αν χρειαστεί ζητήστε βοήθεια

Η προσπάθεια να καθοδηγήσετε σωστά το παιδί σας μπορεί να αποδειχθεί περίπλοκη και γεμάτη προκλήσεις. Πολύ γρήγορα θα διαπιστώσετε την ανάγκη να βρείτε άτομα- συμμάχους που θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε τις δυνατότητες του παιδιού σας, στην αναζήτηση πληροφοριών για επαγγέλματα και τις προοπτικές τους για σπουδές και ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Συμμάχους θα βρείτε ανάμεσα στα άτομα που έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών σας – σχολείο, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, οικογενειακοί φίλοι, μέλη της οικογένειας.

 *στοιχεία από  τα παραπάνω αντλήθηκαν από πληροφοριακό οδηγό του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου

 

© 2023 ένα blogs του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου – "Ζήνων"   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων