Οδηγίες και Μέτρα Προστασίας έναντι του κορονοϊού!!

Στo παρακάτω συνημμένo έγγραφo θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τον κορονοϊό  COVID-19 και μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνετε. Να το διαβάσετε προσεκτικά!!Λήψη αρχείου