Οδηγίες για τη Δημιουργία Λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr) αρκεί να γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου σας

που υπάρχει στον έλεγχο προόδου που σας δόθηκε. Επίσης τα στοιχεία σας πρέπει να είναι ίδια όπως στον έλεγχο προόδου.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε βίντεο

σχετικά με το πως δημιουργούμε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο:

https://www.youtube.com/watch?v=9QtpuOWIEfY

Να διαβάσετε και το συνημμένο έγγραφο.Λήψη αρχείου

Εκ της διευθύνσεως