Πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Το Πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ), που εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ,συμπληρώνει τον παραδοσιακό επαγγελματικό ρόλο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή την προετοιμασία των μαθητών για να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

Πηγή: Βίντεο από το επίσημο κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) στο youtube

Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης, από την τρέχουσα σχολική χρονιά (2018-2019), υλοποιούνται  οι παρακάτω δράσεις του προγράμματος :

1.  Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία 

Η υλοποίηση προγράμματος Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. η οποία πραγματοποιείται εντός του ωρολόγιου προγράμματος με τη μορφή της συνδιδασκαλίας από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στον χώρο της τάξης.  Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. ως προς γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες μαθηματικού λογισμού με διδακτικές πρακτικές στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ.

2. Ψυχολόγος

Στο σχολείο έχει τοποθετηθεί εξειδικευμένη ψυχολόγος που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών της Α΄ ΕΠΑΛ, ανταποκρινόμενη, ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών άλλων τάξεων. Επιπλέον, υποστηρίζει και καθοδηγεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο του Συμβούλου καθηγητή.

3.  Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή

Εφαρμόζεται στους νεοεισερχόμενους μαθητές του σχολείου, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Ήδη, η υλοποίησή του έχει παρουσιάσει πολύ θετικά αποτελέσματα.

4.  Σχέδια δράσης

Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. Στο ο σχολείο μας αναπτύσσονται τα εξής σχέδια δράσης :

  • Κατασκευή και Προγραμματισμός με Arduino: «Έξυπνη Λάμπα»
  • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης – Θεατρική Παράσταση: « Μονόπρακτο σε πολλές “Πράξεις”»
  • Καμπάνια προώθησης του σχολείου μου με σύγχρονα μέσα: «#1ο_Εσπερινό_ΕΠΑΛ_Ξάνθης»
  • «Ένα “Νέο” ΕΠΑΛ αρωγός στην Ευφυή Γεωργία»