Η ιστορία του σχολείου μας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΛΕΜΠΕΤ» – ΠΡΩΤΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείτε την ιστορία του σχολείου μας με τη βοήθεια εργασίας μαθητών/τριών του ΣΤ2 τμήματος του 1ου Δ.Σ. Σταυρούπολης το σχολικό έτος 2013-14 στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων Δ. Θεσσαλονίκης.

Επίβλεψη -Επιμέλεια  Κα Λουκά Δήμητρα