Γιατί «συλλογές»;

Οι συλλογές αποτελούν δομικό υλικό κάθε μουσείου και είναι δυνάμει εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μεσολαβούν στη χειροπιαστή κατάκτηση της μάθησης.
Το παιδί μαζεύει ομάδες αντικειμένων καθορίζοντας μόνο του τα κριτήρια ταξινόμησης. Μπορεί να τα χωρίζει ανάλογα με τη χρήση, τη λειτουργία, τη μοναδικότητα, την αξία, την επικαιρότητα, το ειδικό ενδιαφέρον. Είναι μυημένο στη συλλεκτική λειτουργία και στο μικρόκοσμό του δημιουργεί τις δικές του μουσειακές εστίες. Αυτό το διαπιστώσαμε και στην πράξη.
Όταν ρώτησα τους μαθητές  για τα εξωσχολικά τους ενδιαφέροντα, παρατήρησα ότι οι συλλογές καταλάμβαναν ένα σημαντικό μέρος. Γι΄αυτό, όταν τους ανακοίνωσα την πρόθεση να ασχοληθούμε με το θέμα συλλογές, έδειξαν ενθουσιασμό.

Απολαύστε τις συλλογές του Γ1!

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Κατερίνα Λιάλιου