Ενημερώνουμε ότι με την υπ. αριθμ 1719/3-11-2022 Απόφαση του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) τροποποιείται από 14/11/2022 το πρόγραμμα του διατροφολογίου των μαθητών που παίρνουν σχολικά γεύματα ως εξής:Λήψη αρχείου