Διδασκαλία Γαλλικών/Γερμανικών (σχ. έτος 2020-21)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών της Δ΄ τάξης,

σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου (Αρ.Πρωτ: Φ52/38300/Δ1/17-03-2020/ΥΠΑΙΘ), το επόμενο σχολικό έτος θα διδαχθούν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γαλλικά στο Ε1 και τα Γερμανικά στο Ε2.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του σχολείου
Παντελής Νάσσης, PhD

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Προγραμματισμός Ολοήμερου σχ. έτους 2020-21

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι:

  • Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
  • Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι, β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
  • Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας και ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο.
  • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 26-6-2020. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 26 Ιουνίου 2020, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του σχολείου
Παντελής Νάσσης, PhD

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Βαθμολογία Β΄ και Γ΄ τριμήνων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρ.  Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/04/06/2020 Υ.Α. με θέμα: «Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020», η βαθμολογία του Β’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, θα παραδοθεί την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία σας στο σχολείο. Η βαθμολογία του Γ’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, καθώς και οι τίτλοι προόδου ή τίτλοι σπουδών στους μαθητές/τριες όλων των τάξεων θα παραδοθούν την Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί (αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27/5/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2031 Β’) και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης θα ενημερώνουν προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους. Όσοι γονείς επιθυμείτε μπορείτε να καλείτε κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Α1: Τετάρτη 17 και 24 Ιουνίου (10:00-10:40)

Α2: Πέμπτη 18 και 25 Ιουνίου (10:00-10:40)

Β1: Πέμπτη 18 και 25 Ιουνίου (11:00-12:00)

Β2: Τετάρτη 17 και 24 Ιουνίου (11:00-12:00)

Β3:  Τετάρτη 17 και 24 Ιουνίου (12:30-13:15)

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής του σχολείου
Παντελής Νάσσης, PhD

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Οδηγίες από τις δασκάλες της Α’ τάξης

Α΄ τάξη (οδηγίες)

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Συμπληρωματικές οδηγίες για παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς

Διαβάζουμε προσεκτικά και εφαρμόζουμε τα εξής απλά:

Για τα παιδιά – όσα δεν πρέπει να ξεχνάς

Τι κάνουμε στην τάξη και στο διάλειμμα

Για τους εκπαιδευτικούς – όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε

Για τους γονείς – όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε

Απλές οδηγίες

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Τελευταίες οδηγίες

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι:

α) τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Ιουνίου κατά την πρωινή προσέλευση τα παιδιά θα κατευθύνονται αμέσως στην αίθουσα διδασκαλίας τους, με εξαίρεση τα τμήματα στον παρακάτω πίνακα:

Δευτέρα 1 Ιουνίου: τμήματα                               Σημείο συγκέντρωσης

Β2 Χώρος Μπάσκετ
Δ1 Χώρος Βόλλεϋ
Ε2  Εξέδρα
Στ1 Γήπεδο ποδοσφαίρου προς τις βρύσες
Στ2 Πάνω μισό γηπέδου ποδοσφαίρου

Τρίτη 2 Ιουνίου: τμήματα                                    Σημείο συγκέντρωσης

Β1 Χώρος Μπάσκετ
Β3 Χώρος Βόλλεϋ
Γ2 Γήπεδο ποδοσφαίρου προς τις βρύσες
Ε1 Πάνω μισό γηπέδου ποδοσφαίρου
Ε2 Εξέδρα

β) δεν επιτρέπεται στα παιδιά να ανταλλάσσουν αντικείμενα (γόμα, μολύβι κλπ.),

γ) οι βρύσες στον προαύλιο χώρο δε θα λειτουργούν καθώς δεν επιτρέπεται να πίνουν από εκεί νερό. Φροντίστε λοιπόν να έχουν επαρκή ποσότητα νερού με δεδομένο ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία του κυλικείου,

δ) ο χώρος σίτισης του ολοήμερου θα παραμένει κλειδωμένος. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε συσκευασίας στο ψυγείο που είναι εκεί,

ε) δε θα λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα. Η αποχώρηση όλων των παιδιών θα γίνει με τη λήξη του πρωινού προγράμματος (13:15),

στ) σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα υπάρχουν: χαρτί κουζίνας, απολυμαντικό επιφανειών, αντισηπτικό χεριών, γάντια μιας χρήσης.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε και από το αρχείο που ακολουθεί:

Οδηγίες για δημοτικά

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής του σχολείου
Παντελής Νάσσης, PhD

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ρύθμιση απουσιών

Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27-5-2020 (ΦΕΚ 2031 Β’) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020».

Ρύθμιση απουσιών

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Χωρισμός τμημάτων σε υποτμήματα

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
σας ενημερώνουμε για τον χωρισμό των τμημάτων σε υποτμήματα Α΄ και Β΄. Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του Α΄ υποτμήματος θα προσέρχονται τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του Β΄ υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του Α΄ υποτμήματος θα προσέρχονται τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του Β΄ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο, με εναλλαγή ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα τμήματα και για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων (26 Ιουνίου).
Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε τα αδέρφια να έρχονται τις ίδιες ημέρες. Γι’ αυτό τον λόγο έχουν προστεθεί κάποια ονόματα στα υποτμήματα εκτός αλφαβητικής σειράς. Παρακαλείσθε να τηρείτε τις αποστάσεις κατά την προσέλευση των παιδιών και μόνο στον χώρο του σχολείου καθώς και κατά τη διάρκεια της αναμονής σας πριν την λήξη των μαθημάτων.
Επίσης, η επικοινωνία σας με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να γίνεται εξ αποστάσεως.
Κατανομή τμημάτων 
Α1
Α υποτμήμα από Αβρ… Σωτήριος έως και Γιώ… Μάριος συν Καρ… Ευαγγελία
Β υποτμήμα από Γκά… Αλέξ έως Κόλ… Ρέα
Α2
Α υποτμήμα από Κατρ…. Βασίλης    έως Σια… Παντελής   
Β υποτμήμα από Σου….  Άγγελος  έως    Ψαλ……   Κλεοπάτρα 
Β1

Α  υποτμήμα από Αηδ… Αλέξανδρος έως και Γρη… Αναστασία συν Ιωά… Γεώργιος

Β υποτμήμα από Δαλ… Προκόπιος έως Κου… Ελένη

Β2
Α υποτμήμα  από Ανδρ…. Χαρίλαος έως και Μπόμ…. Ευαγγελία  
Βυποτμήμα από Μπου… Δημήτριος έως Πουλ…Δήμητρα συν Καβ… Παναγιώτης, Λου… Μαρία
Β3

Α υποτμήμα από Αμπ… Τζάκσον έως και  Σκο… Ηρακλής

Β υποτμήμα από Στο…Νικόλα έως και Ψηλ… Ελευθέριος
Γ1
Α υποτμήμα από Αλη… Ηλίας έως και  Κου… Ιωάννης συν Μακ… Νικόλαος, Μελ… Σπυρίδων
Β υποτμήμα από Κου… Λούκα έως Πετ… Μαργαρίτα συν Ζήν… Θεώνη 
Γ2
Α υποτμήμα από Ντή… Αλέξανδρος έως και Στρ… Ισαβέλλα 
Β υποτμήμα από Συλ… Νικολέττα έως Χρό… Βάια συν Νικ… Κων/νος, Στα… Μαριάμ 
Δ1

Α υποτμήμα από Αγγ…. Ελένη  έως και Καλ…. Αναστασία συν Κιου… Αικατερίνη

Β υποτμήμα από Καν… Σωτήριος έως Ντερ… Κριστιάνο συν Δαλ… Χριστόφορος, Κακ… Αντωνία

 

Δ2

Α υποτμήμα από Κοτ… Αλέξανδρος έως και Σίμ… Νικόλαος

Β υποτμήμα από Σμα… Ελένη έως Χρη… Σοφία συν Λεβ… Στέφανος, Ορφ… Αντώνης, Σίμ… Ανδρέας

 

Ε1

Α υποτμήμα από Αλεξ… Χριστίνα έως και Κακ… Δήμητρα συν Κρη… Μελίνα

Β υποτμήμα από Κακ… Κων/νος έως Τόμ… Εμμέλεια

 

Ε2

Α υποτμήμα από Λυκ… Βαλεντίνα έως και Παπ… Μαρία

Β υποτμήμα από Πατ… Δανάη έως και Χατζ… Γεώργιος

 

Στ1
Α υποτμήμα από Αγγ… Χριστίνα έως και Γιαν… Κωνσταντίνος συν Κατρ… Γεώργιος
Β υποτμήμα από Γιαν… Ελευθερία έως Ντέρ.. Άλεξ
Στ2
Α υποτμήμα από Γιανν… Παναγιώτα έως και Κοκ… Νικόλαος
Β υποτμήμα από Κορδ… Ελένη έως Περτ… Ιωάννης  
Στ3
Α υποτμήμα από Μαρκ… Ελένη έως και Στα… Ευστάθιος
Β υποτμήμα από Τασ… Μαρίνα έως Χρι… Ασημίνα συν Πάτ… Μαρία

 

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής του σχολείου
Παντελής Νάσσης, PhD

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Οι πιο σημαντικές λέξεις για την επιστροφή στο σχολείο (συννεφόλεξα)

   

 

Δημοσιεύθηκε στη Δραστηριότητες τμημάτων | Σχολιάστε

Γλώσσα – μαθηματικά Α΄ τάξης

τσ (θ) ιστολογιο

τσ (ι) ιστολογιο

τσ (κ) ιστολογιο(2)

μαθηματικά_7

 

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε