Αρχεία για 20 Μαΐου 2020

Μαΐ 20 2020

Εγγραφές για το ολοήμερο

Οι αιτήσεις για εγγραφή στο ολήμερο πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2020-2021 που αφορούν στις τάξεις Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του Δημοτικού θα πραγματοποιηθοπυν όταν αναρτηθεί η εγκύκλιος για τη λειτουργία των σχολείων.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγγραφές για το ολοήμερο