Διδακτικό Προσωπικό

Για το σχολικό έτος 2020/2021 :

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός 1ου Τμήματος  Υποχρεωτικού Προγράμματος :  Κα ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός 2ου Τμήματος  Υποχρεωτικού Προγράμματος :  Κα ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ

Υπεύθυνη  Νηπιαγωγός Ολοήμερου Τμήματος  : Κα ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ