ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ … ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΑΣ

ΣΤΗ ΜΑΝΟΥΛΑ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

( στο αρχείο POWER POINT  που θα ανοίξει, πατάτε στην εντολή ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ και στην πρώτη από αριστερά επιλογή: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ)