Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

2019_05_ 24 _Φ_251_83380_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2019 ΑΔΑ ΩΤ0Μ4653ΠΣ-71Χ

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ-γραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ _ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η` ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ( ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΑ ΓΕΛ 2019_signed

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΝΣΗΣ ΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ_signed