ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ

 Οι αιτήσεις – δηλώσεις γίνονται από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

 » Διαβάστε περισσότερα