Βεβαίωση διαγωγής για υποψηφίους στρατιωτικών σχολών

Οι υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών καλούνται, να προσέλθουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου, να παραλάβουν τη “Βεβαίωση Διαγωγής” τους.
Η βεβαίωση είναι απαραίτητη, για να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Την Τρίτη 17/04/2018 η Β Τάξη Τάξη του Λυκείου μας επισκεύφτηκε τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας.