Εγκύκλιος για τις Στρατιωτικές Σχολές – Αιτήσεις από 02 έως και 20 Μαΐου 2019

Εγκύκλιος Στρατιωτικών Σχολών

Προσοχή:  Η υποβολή της αίτησης θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην τοποθεσία https://www.asei-assy.mil.gr, από 02 έως και 20 Μαΐου 2019.

Πρόγράμμα πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία Τμήματα & Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων-Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δομικασίας για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

2019_3_29_Φ251_49194_Α5_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ-ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ-2019