ΕΛΕΓΧΟΙ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Οι έλεγχοι του Α Τετραμήνου θα παραδίδονται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας την Δευτέρα 10/02/2020 από τις 11:00πμ και μετά. (Πριν τις 11:00 δεν θα παραδοθεί κανένας έλεγχος).