Βεβαίωση διαγωγής για υποψηφίους στρατιωτικών σχολών

Οι υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών καλούνται, να προσέλθουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου, να παραλάβουν τη “Βεβαίωση Διαγωγής” τους.
Η βεβαίωση είναι απαραίτητη, για να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Αφήστε μια απάντηση