Γενικό Λύκειο Ασκληπιείου

Καθηγητές

Ανακοινώσεις

Τελευταία Νέα

Αρχείο

Ετικέτες

Φεβρουάριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Kατηγορίες

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ 9ης
Σήμερα στο Λυγουριό και στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Ασκληπιείου, ημερα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:30, συνήλθε σε έκτατη συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης έπειτα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή- μετακίνηση της Γ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 26-2-2018 ως Παρασκευή 2-3-2018.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα μιας ψήφου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη α) την με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», αρ.13 β) την με αρ. πρωτ. 25/26-1-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος , γ) Την πράξη 8η /14-2-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος δ) την πρόταση του Διευθυντή του σχολείου , όπου μετά από έρευνα διαπίστωσε ότι υπάρχει φόβος ακύρωσης της εκδρομής με συνέπεια την μη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Αφού δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια , υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν να γίνουν κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Δυσκολεύει η εύρεση κατάλληλου τουριστικού λεωφορείου 68 και πλέον θέσεων. Στην πολύχρονη και κοπιαστική αυτή διαδικασία έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των γραφείων τουρισμού που αρχικά είχαν επιλεγεί, τα οποία προδήλως προσέφερα κατώτερης ποιότητας υπηρεσιών, όπου με τρόπους και ενέργειες απαράδεκτες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν και με πρακτικές εκφοβισμού να αναλάβουν την εκδρομή, ε) Το άρθρο 15 παρ. 11 της Υ.Α 3312/ΓΔ4/6-3-17 που λέγει : «οι χώροι που επιλέγονται για την διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών-τριών πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής» στ) Την πράξη 6η /5-2-18 της επιτροπής όπου το γραφείο τουρισμού « IQ HOLIDAYS» είχε πλήρη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ήταν δεύτερο στην αξιολόγηση. Το ανωτέρω γραφείο δια του εκπροσώπου του ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προσφορά που είχε δώσει ισχύει κανονικά και ήδη υπήρχαν στο σχολείο όλα τα έγγραφα. Η δε οικονομική προσφορά ήταν ως εξής: Διαμονή στο ξενοδοχείο «HOLIDAYS ΙΝ» πέντε αστέρων , με κόστος ανά μαθητή 190,62 ευρώ και με συνολικό κόστος 12.200 ευρώ. Η επιτροπή εκτίμησε όλα τα ανωτέρω, την επιθυμία των γονιών αλλά και των μαθητών της Τρίτης τάξης, ομόφωνα:
Αποφασίζει
Να αναθέσει την μετακίνηση- εκδρομή των μαθητών της Γ Λυκείου μας στην Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα 26-2-2018 ως Παρασκευή 2-3-2018, στο γραφείο τουρισμού «IQ HOLIDAYS» που πληρούσε όλους τους όρους της αρ.25-26-1-2018 πρόσκλησης ενδιαφέροντος με διαμονή στο ξενοδοχείο «HOLIDAYS ΙΝ» πέντε αστέρων , με κόστος ανά μαθητή 190,62 ευρώ και με συνολικό κόστος 12.200 ευρώ με ΦΠΑ. Να συντάξει άμεσα λόγω περιορισμένου χρόνου σύμβαση έργου (ιδιωτικό συμφωνητικό) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, που θα υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους (εκπρόσωπος του γραφείου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και ο διευθυντής του σχολείου).Αυτό σε τρία αντίγραφα να θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΥΟ με ευθύνη του τουριστικού γραφείου, εφόσον οι γονείς των μαθητών-τριών συγκεντρώσουν το συνολικό κόστος της εκδρομής. Ο τρόπος πληρωμής θα είναι ο εξής:
α) Την Τρίτη 20-2-18 μετά την υπογραφή και θεώρηση του συμφωνητικού να δοθεί το ποσό των 3660 ευρώ που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού με ΦΠΑ, β) Τη Δευτέρα 26-2-18 μετά την αναχώρηση να δοθεί το ποσό των 3660 ευρώ που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού με ΦΠΑ, γ) Την Τετάρτη 28-2-18 το ποσό των 3050 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού ποσού με ΦΠΑ, δ) Το ποσό 1830 ευρώ που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού με ΦΠΑ, θα παρακρατηθεί σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος ως ποσό εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας και θα αποδοθεί σε τρεις εργάσιμες μέρες μετά το πέρας της εκδρομής εφόσον αποδεδειγμένα (έκθεση αρχηγού και συνοδών) έχουν εκτελεστεί οι απαράβατοι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Ο Διευθυντής Τα μέλη
Μιχαήλ Γιαννούλης Τ.Υ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• Από Δευτέρα 26/02 ως Παρασκευή 02/3/2018
(Βάση της 33120/ΓΔ4/6-3-2017 Υπουργικής Απόφασης)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά : Οι προσφορές θα συνοδεύονται.
1. Από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι έχουν ιδιόκτητο όχημα, το δελτίο ΚΤΕΟ είναι σε ισχύ και στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος δεν αναφέρονται ελλείψεις.
2. Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών.
3. Αν υπάρχει μεταφορικό μέσο μισθωμένο από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν με Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή,( αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ΚΤΕΟ σε ισχύ χωρίς ελλείψεις, Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη, αρθ. Άδειας κυκλοφορίας , κ.λ.π.) μέχρι την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς.
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης θα δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του μισθωμένου οχήματος , θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
6. Αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος.
7. Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσθετης ασφάλισης ,που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος , ασθένειας, νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών και συνοδών.
8. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
9. Βεβαίωση διαθεσιμότητας από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριασμό του σχολείου μας και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκδρομής ,η οποία θα επιβεβαιωθεί από την επιτροπή κατά την αξιολόγηση του φακέλου.
Υποβολή προσφορών:
Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμα εκπρόσωποί τους , θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 02-02-2018, ώρα 11.00 π.μ. να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, παρουσία τους θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ώρα παραλαβής. Δεν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές που θα σταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .
Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Παρασκευή 02-02-2018 και ώρα 12.30 μ.μ. Στους υποψηφίους που επιθυμούν να παρίστανται , επιδεικνύονται οι φάκελοι για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι , αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής τους. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του κόστους ανά μαθητή και συνολικού κόστους της εκδρομής στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Oικονομικά στοιχεία :
-θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
-Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης πρόσκλησης και ότι έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου, στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ,καθώς και στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Mετά τη δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία τριών ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από την Υπουργική Απόφαση (33120/ΓΔ4/6-3-2017).
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί μερικώς άγονος αν εκ των πραγμάτων η προσφορά του μειοδότη υστερεί ποιοτικά ως προς κάποιο στοιχείο των απαιτήσεών μας. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί ,να κατοχυρωθεί στον αμέσως επόμενο μειοδότη ή η επιτροπή να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση.
-Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές και οι γονείς τους δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε το σχολείο απευθύνεται σε συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.

Απευθείας ανάθεση.
Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί προσφορά μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος , ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται με νέα καταληκτική ημερομηνία ,εφόσον υπάρχει χρόνος .Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και το σχολείο απευθύνεται σε συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο , αφού ενημερωθεί η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικό πρακτικό.
Οικονομικός διακανονισμός.
-Ο οικονομικός διακανονισμός θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Το ποσό της ποινικής ρήτρας θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Θα εκδοθούν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στο όνομα κάθε γονέα μαθητή.
-Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκδρομής θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. Θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί από την επιτροπή σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και εφόσον αποδεδειγμένα( έκθεση αρχηγού και συνοδών), έχουν εκτελεστεί ακριβώς οι απαράβατοι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
-Ακύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον μειοδότη μπορεί να γίνει εφόσον προκύψουν σοβαροί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας, μέσα στα περιθώρια που προβλέπει η νομοθεσία , χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση –απαίτηση από τους μαθητές.
-Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή. Όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1. Στοιχεία εκδρομής
Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Δευτέρα 26-02-2018 έως Παρασκευή 02-03-2018
Αριθμός μαθητών : εξήντα τέσσερις (64) –(35 αγόρια και 29 κορίτσια)
Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) , (2 άνδρες – 2 γυναίκες) Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται στήν προσφορά ότι αυτή δε θα επιβαρύνει τους μαθητές.
Μέσα μεταφοράς : Ένα Λεωφορείο πολυτελές κλιματιζόμενο σε άριστη κατάσταση με μεγάλους χώρους για αποσκευές, υποχρεωτικά με δυο οδηγούς για τη διαδρομή Λυγουριό –Θεσσαλονίκη- Λυγουριό).
Το λεωφορείο να φέρει πινακίδα με την ένδειξη «Σχολική Εκδρομή» και να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα. Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών σε όλες τους τις μετακινήσεις τους στη Θεσσαλονίκη από και προς το Ξενοδοχείο καθ¨’ολη τη διάρκεια του 24ώρου.
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο χώρο που ορίζεται από τις οδούς(Λεωφ. Δενδροποτάμου-Μοναστηρίου-28ης Οκτωβρίου- Καρατάσου- 30ης Οκτωβρίου- Μεγ. Αλεξάνδρου- 3ης Σεπτεμβρίου- Αγ. Δημητρίου- Ολυμπιάδος- Μιχ. Καλού )
Πρωινό και δείπνο για τέσσερις διανυκτερεύσεις (ποικιλία μπουφέ πρωί και βράδυ).
Δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 4 μονόκλινα για τους καθηγητές, όλα συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν όροφο θα παρέχονται και δωμάτια για συνοδούς καθηγητές. Θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριασμό του σχολείου και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκδρομής, η οποία θα επιβεβαιωθεί-διασταυρωθεί από την επιτροπή του σχολείου αμέσως μετά το άνοιγμα των προσφορών για όλους τους ενδιαφερόμενους . Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης από τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου ο υποψήφιος αποκλείεται.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι στη διάθεση των μαθητών και των συνοδών.
2. Άλλες υπηρεσίες :
-Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό για τα μουσεία ,Βεργίνας και Αρχαιολογικό στη Θεσσαλονίκη
-Δυο αεροπορικά εισιτήρια, για την περίπτωση ανάγκης άμεσης επιστροφής μαθητή ή καθηγητή, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση των συνοδών εκπαιδευτικών και μόνο αν είναι απαραίτητο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δευτέρα 26/2/2018 :
* 07.00 π.μ. Αναχώρηση από τον αύλειο χώρο του σχολείου με λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση –φαγητό.
* 16.00 μ.μ. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
* 20.30 μ.μ. Βραδινή έξοδος ,δείπνο.
Τρίτη 27/2/2018 :
* 10.00 π.μ. Επίσκεψη – Ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης ( Άγιος Δημήτριος, Βυζαντινά Τείχη, Άνω Πόλη , Αρχαιολογικό Μουσείο).Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
* 20.30 .μ.μ. Βραδινή έξοδος, δείπνο.
Τετάρτη 28/2/2018 :
* 09.00 π.μ. Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και Έδεσσα (καταρράκτες). Ενδιάμεση στάση για φαγητό. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. *20.30 μ.μ. Βραδινή έξοδος, δείπνο.
Πέμπτη 01/3/2018 :
*10.00 π.μ. Επίσκεψη στο Πλανητάριο (Θέρμη) και στο Λευκό Πύργο. Φαγητό στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο .
* 20.30μ.μ. Βραδινή έξοδος ,δείπνο.
Παρασκευή 02/3/2018 :
*10.00 π.μ..Περιήγηση στο κέντρο της πόλης(Ροτόντα- Καμάρα.)
* 10.30 π.μ. Αναχώρηση για Λυγουριό με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό στο Βόλο.
* 21.00 μ.μ. Άφιξη στον αύλειο χώρο του σχολείου. Η μετακίνηση των μαθητών/ μαθητριών στο τόπο διαμονής τους θα γίνει με ευθύνη των γονιών τους.

-Οι οδηγοί θα παραλάβουν το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσουν
απαρέγκλιτα.
-Στις μεγάλες διαδρομές θα γίνουν ενδιάμεσες στάσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές.
3.Ιδιωτικό συμφωνητικό .
Υπογεγραμμένο από τα τρία μέρη σε τρία αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν από την αντίστοιχη ΔΟΥ με ευθύνη του μειοδότη.
4.Αποδείξεις
Θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν από κάθε γονέα μαθητή.
5. Ποιοτική αξιολόγηση προσφορών.
Από την επιτροπή αξιολόγησης θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρέχει κάθε μία προσφορά ξεχωριστά( ασφάλεια οχήματος -μετακίνησης ,παροχή υπηρεσιών , πρόσθετες υπηρεσίες τουριστικού γραφείου ,κ.λ.π.)
-Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας ,ο αρχηγός της εκδρομής να ζητήσει τη συνδρομή του Γ.Γ. της οικίας Περιφέρειας.
-H παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα διαβιβαστεί στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέμα. « Αξιολόγηση προσφορών για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή –μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη , από Δευτέρα 26-2-2018, έως Παρασκευή 2-3-2018»
Στο Λυγουριό και στο γραφείο του Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Ασκληπιείου, σήμερα Τρίτη 23/1/2018 και ώρα 13.20 μ.μ. συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την υπ΄ αριθμ. 1η /18-1-2018 απόφαση του Δ/ντή του σχολείου , επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την πολυήμερη εκπαιδευτική -μετακίνηση εκδρομή της τρίτης (Γ’) Λυκείου του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 26-2-2018 έως Παρασκευή 2-3-2018, σύμφωνα με το αρ. Πράξη 26η /11-1-2018 πρόγραμμα του συλλόγου διδασκόντων . Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα μιας ψήφου, εκτός της εκπροσώπου του συλλόγου γονέων – κηδεμόνων που απουσίαζε. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη α) την με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» β) την με αρ. πρωτ. 9/16-1-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος ,παρέλαβε από τον Δ/ντή τέσσερες (4) προσφορές και αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι ήταν σφραγισμένοι ,πρωτοκολλημένοι με ημερομηνία και ώρα παραλαβής , προχώρησε στον λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών- προσφορών ,σύμφωνα με τη σειρά που αυτοί είχαν πρωτοκολληθεί. 1. Γραφείο Γενικού τουρισμού «Connection» .To γραφείο έστειλε τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την προσφορά σε κλειδωμένο αρχείο ώστε να θεωρείται κλειστή ,όπου θα έδινε τον κωδικό κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Η αποστολή έγινε στις 18-1-2018 και ώρα 21.11 μ.μ..Έστειλε όμως και την έντυπη προσφορά σε κλειστό φάκελο με τα ΕΛΤΑ εμπρόθεσμα .Μετά τον λεπτομερή έλεγχο των κατατιθεμένων εγγράφων ,διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος δεν περιείχε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των δικαιολογητικών των παρ. 3 ,5, 8 της πρόσκλησης ενδιαφέροντος , του οικονομικού διακανονισμού παρ. ε και του απαράβατου όρου παρ. β 2. Γραφείο IQ HOLIDAYS . Το γραφείο έστειλε τα δικαιολογητικά και την προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και εμπρόθεσμα. Μετά την αποσφράγιση και τον λεπτομερή έλεγχο των κατατιθεμένων εγγράφων διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος δεν περιείχε την Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιολογητικών της παρ. 3. Η Επιτροπή λόγω της προχωρημένης ώρας 16.15 μ.μ. και της αποχώρησης του μαθητή αποφάσισε να διακόψει την συνεδρίαση για αύριο.
Με την πράξη 3η /24-1-2018 και ώρα 13.20μ.μ. η επιτροπή με όλα τα μέλη συνέχισε την αποσφράγιση των προσφορών .
3. Γραφείο Zafiris tours .To γραφείο έστειλε τα δικαιολογητικά και την προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και εμπρόθεσμα. Μετά την αποσφράγιση και τον λεπτομερή έλεγχο των κατατιθεμένων εγγράφων , η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν. Η δε οικονομική προσφορά ήταν ως εξής. Α) Ξενοδοχείο CAPSIS τεσσάρων αστέρων , με κόστος ανά μαθητή 208 ευρώ και με συνολικό κόστος 13.312 ευρώ. Β) . Ξενοδοχείο GRAND PALACE , πέντε αστέρων , με κόστος ανά μαθητή 249 ευρώ και με συνολικό κόστος 15.936 ευρώ. Γ). Ξενοδοχείο PORTO PALASE , με κόστος ανά μαθητή 210 ευρώ και με συνολικό κόστος 13.440 ευρώ.4. Γραφείο Happy days TRAVEL. Ο υπεύθυνος του γραφείου παρέδωσε σφραγισμένο φάκελο με εκπρόθεσμη ώρα παράδοσης( αρ. πρωτ. 14/23-1-2018 και ώρα 11.25 π.μ.). Η επιτροπή δεν αποσφράγισε τον φάκελο και ομόφωνα.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να απορρίψει τα γραφεία 1. Connection 2. IQ Holidays 3. Happy Days TRAVEL διότι δεν πληρούσαν τους όρους της με αρ. πρωτ. 9/16-1-2018 πρόσκλησης ενδιαφέροντος.Να αναθέσει την μετακίνηση- εκδρομή των μαθητών της Τρίτης(Γ΄) Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 26-2-2018 έως 2-3-2018 στο γραφείο ‘Ζafiris Tours” επειδή πληρούσε όλους τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης ενδιαφέροντος με διαμονή στο ξενοδοχείο «CAPSIS” τεσσάρων αστέρων με κόστος ανά μαθητή 208 ευρώ και με συνολικό κόστος 13.312 ευρώ . Να συντάξει σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου(Ιδιωτικό συμφωνητικό ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που θα υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους και εφόσον οι γονείς συγκεντρώσουν το ανωτέρω ποσό.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
Μιχαήλ Γιαννούλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από Δευτέρα 26/02 ως Παρασκευή 02/3/2018
(Βάση της 33120/ΓΔ4/6-3-2017 Υπουργικής Απόφασης)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά : Οι προσφορές θα συνοδεύονται.
1. Από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος δεν αναφέρονται ελλείψεις
2. Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών.
3. Αν υπάρχει μεταφορικό μέσο μισθωμένο από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν με Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή,( αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ΚΤΕΟ, Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη, άδεια κυκλοφορίας , κ.λ.π.) μέχρι την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς.
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης θα δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του μισθωμένου οχήματος , θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
6. Αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος.
7. Πρόσθετη ασφάλιση ,που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος , ασθένειας, νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών και συνοδών..
8. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Υποβολή προσφορών:
Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμα εκπρόσωποί τους , θα πρέπει μέχρι την Τρίτη 23-01-2018, ώρα 11.00 π.μ. να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, παρουσία τους θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ώρα παραλαβής.
Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Τρίτη 23-01-2018 και ώρα 12.30 μ.μ. Στους υποψηφίους που επιθυμούν να παρίστανται , επιδεικνύονται οι φάκελοι για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι , αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής τους. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του κόστους ανά μαθητή και συνολικού κόστους της εκδρομής στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Oικονομικά στοιχεία :
-θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
-Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης πρόσκλησης και ότι έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου, στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ,καθώς και στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Mετά τη δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία τριών ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από την Υπουργική Απόφαση (33120/ΓΔ4/6-3-2017). Τότε ο διαγωνισμός παρατείνεται και επαναλαμβάνεται.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί μερικώς άγονος αν εκ των πραγμάτων η προσφορά του μειοδότη υστερεί ποιοτικά ως προς κάποιο στοιχείο των απαιτήσεών μας. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί ,να κατοχυρωθεί στο αμέσως επόμενο μειοδότη ή να ματαιωθεί η εκδρομή.
-Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές και οι γονείς τους δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε το σχολείο απευθύνεται σε συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.

Απευθείας ανάθεση.
Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί προσφορά μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος , ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται με νέα καταληκτική ημερομηνία ,εφόσον υπάρχει χρόνος .Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και το σχολείο απευθύνεται σε συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο , αφού ενημερωθεί η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικό πρακτικό.
Οικονομικός διακανονισμός.
-Ο οικονομικός διακανονισμός θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Το ποσό της ποινικής ρήτρας θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Θα εκδοθούν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.
-Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκδρομής θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. Θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί από την επιτροπή σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και εφόσον αποδεδειγμένα( έκθεση αρχηγού και συνοδών), έχουν εκτελεστεί ακριβώς οι απαράβατοι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
-Ακύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον μειοδότη μπορεί να γίνει εφόσον προκύψουν σοβαροί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας, μέσα στα περιθώρια που προβλέπει η νομοθεσία , χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση –απαίτηση από τους μαθητές.
-Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή. Όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1. Στοιχεία εκδρομής
Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Δευτέρα 26-02-2018 έως Παρασκευή 02-03-2018
Αριθμός μαθητών : εξήντα τέσσερις (64) –(35 αγόρια και 29 κορίτσια)
Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) , (2 άνδρες – 2 γυναίκες) Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται στήν προσφορά ότι αυτή δε θα επιβαρύνει τους μαθητές.
Μέσα μεταφοράς : Ένα Λεωφορείο πολυτελές κλιματιζόμενο σε άριστη κατάσταση με μεγάλους χώρους για αποσκευές, υποχρεωτικά με δυο οδηγούς για τη διαδρομή Λυγουριό –Θεσσαλονίκη- Λυγουριό).
Το λεωφορείο να φέρει πινακίδα με την ένδειξη «Σχολική Εκδρομή» και να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα. Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών σε όλες τους τις μετακινήσεις τους στη Θεσσαλονίκη από και προς το Ξενοδοχείο καθ¨’ολη τη διάρκεια του 24ώρου.
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο χώρο που ορίζεται από τις οδούς(Λεωφ. Δενδροποτάμου-Μοναστηρίου-28ης Οκτωβρίου- Καρατάσου- 30ης Οκτωβρίου- Μεγ. Αλεξάνδρου- 3ης Σεπτεμβρίου- Αγ. Δημητρίου- Ολυμπιάδος- Μιχ. Καλού )
Πρωινό και δείπνο για τέσσερις διανυκτερεύσεις (ποικιλία μπουφέ πρωί και βράδυ).
Δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 4 μονόκλινα για τους καθηγητές, όλα συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν όροφο θα παρέχονται και δωμάτια για συνοδούς καθηγητές. Θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριασμό του σχολείου και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκδρομής, η οποία θα επιβεβαιωθεί-διασταυρωθεί από την επιτροπή του σχολείου αμέσως μετά το άνοιγμα των προσφορών για όλους τους ενδιαφερόμενους . Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης από τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου ο υποψήφιος αποκλείεται.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι στη διάθεση των μαθητών και των συνοδών.
2. Άλλες υπηρεσίες :
-Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό για τα μουσεία ,Βεργίνας και Αρχαιολογικό στη Θεσσαλονίκη
-Δυο αεροπορικά εισιτήρια, για την περίπτωση ανάγκης άμεσης επιστροφής μαθητή ή καθηγητή, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση των συνοδών εκπαιδευτικών και μόνο αν είναι απαραίτητο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δευτέρα 26/2/2018 :
* 07.00 π.μ. Αναχώρηση από τον αύλειο χώρο του σχολείου με λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση –φαγητό.
* 16.00 μ.μ. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
* 20.30 μ.μ. Βραδινή έξοδος ,δείπνο.
Τρίτη 27/2/2018 :
* 10.00 π.μ. Επίσκεψη – Ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης ( Άγιος Δημήτριος, Βυζαντινά Τείχη, Άνω Πόλη , Αρχαιολογικό Μουσείο).Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
* 20.30 .μ.μ. Βραδινή έξοδος, δείπνο.
Τετάρτη 28/2/2018 :
* 09.00 π.μ. Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και Έδεσσα (καταρράκτες). Ενδιάμεση στάση για φαγητό. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. *20.30 μ.μ. Βραδινή έξοδος, δείπνο.
Πέμπτη 01/3/2018 :
*10.00 π.μ. Επίσκεψη στο Πλανητάριο (Θέρμη) και στο Λευκό Πύργο. Φαγητό στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο .
* 20.30μ.μ. Βραδινή έξοδος ,δείπνο.
Παρασκευή 02/3/2018 :
*10.00 π.μ..Περιήγηση στο κέντρο της πόλης(Ροτόντα- Καμάρα.)
* 10.30 π.μ. Αναχώρηση για Λυγουριό με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό στο Βόλο.
* 21.00 μ.μ. Άφιξη στον αύλειο χώρο του σχολείου. Η μετακίνηση των μαθητών/ μαθητριών στο τόπο διαμονής τους θα γίνει με ευθύνη των γονιών τους.

-Οι οδηγοί θα παραλάβουν το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσουν
απαρέγκλιτα.
-Στις μεγάλες διαδρομές θα γίνουν ενδιάμεσες στάσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές.
3.Ιδιωτικό συμφωνητικό .
Υπογεγραμμένο από τα τρία μέρη σε τρία αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν από την αντίστοιχη ΔΟΥ με ευθύνη του μειοδότη.
4.Αποδείξεις
Θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν από κάθε γονέα μαθητή.
5. Ποιοτική αξιολόγηση προσφορών.
Από την επιτροπή αξιολόγησης θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρέχει κάθε μία προσφορά ξεχωριστά( ασφάλεια μετακίνησης ,παροχή υπηρεσιών , πρόσθετες υπηρεσίες τουριστικού γραφείου ,κ.λ.π.)
-Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας ,ο αρχηγός της εκδρομής να ζητήσει τη συνδρομή του Γ.Γ. της οικίας Περιφέρειας.
-H παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα διαβιβαστεί στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας .

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΑΞΗ 21η
Στο Λυγουριό και στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου Ασκληπιείου, σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου και ώρα 14.45 μ.μ. συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συγκροτηθείσα, με την υπ΄ αριθμ. 19/16-03-2017 απόφαση της Υποδιευθύντριας του σχολείου, επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για τη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β Λυκείου στην Καλαμάτα στις 3-4 Απριλίου. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μόνο 2 προσφορές η επιτροπή προχώρησε στην απευθείας ανάθεση της εκπαιδευτικής επίσκεψης σύμφωνα με την αρ.πρ. 105/ 20-3-2017 παράταση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος,.
Η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν 1) την υπ’ αρι. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 ΥΑ με θέμα «εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης» 2) την υπ’ αριθμ. 105/20-3-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, παρέλαβε τις σφραγισμένες προσφορές και αφού διαπίστωσε ότι ήταν εμπρόθεσμες και πρωτοκολλημένες και οι φάκελοι κλειστοί και σφραγισμένοι, προχώρησε στην αποσφράγισή τους και στην κατάταξη των οικονομικών προσφορών με βάση την τιμή του λεωφορείου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς, ως εξής:
1) «IQ HOLIDAYS» με κόστος ανά μαθητή 58 ευρώ και συνολική τιμή 3402 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .
2) «Opsimoulis travel» με κόστος ανά μαθητή 52,73 ευρώ και συνολική τιμή 2500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .
Η επιτροπή μετά από αξιολόγηση των προσφορών ,ομόφωνα
Αποφασίζει
να αναθέσει την εκπαιδευτική επίσκεψη επίσκεψη στο «Opsimoulis travel» με κόστος ανά μαθητή 52,73 ευρώ και συνολική τιμή 2500 ευρώ.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η Υποδιευθύντρια

Αικατερίνη Διδασκάλου
Τα μέλη
1) Μαρίνα Καχριμάνη
2) Παναγιώτα Μποζονέλου
3) Μιχάλης Χουντάλας
4) Ευάγγελος Αναστασόπουλος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ– ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017 έως ΤΡΙΤΗ 04/04/2017
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά :
α) από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος ,δεν αναφέρονται ελλείψεις.
β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα με όλα τα διακριτικά στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης ,όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Μεταφορών και είναι σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικά μέσα μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν στο φάκελο προσφορών, με Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή,( ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας ,το δελτίο ΚΤΕΟ, ονοματεπώνυμο οδηγού).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
ε) Αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος.
Στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Υποβολή προσφορών: μέχρι την Πέμπτη 23-3-2017, ώρα 11.300π.μ, σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ώρα παραλαβής.
Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Πέμπτη 23-3-2016 ώρα 12.00 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι, για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι, αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, καθώς κι αν έχει αναγραφεί η ώρα παραλαβής. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του κόστους ανά μαθητή και του συνολικού κόστους της εκδρομής στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD) στον ίδιο φάκελο.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
-Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης πρόσκλησης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου και της Δ.Δ.Ε Αργολίδας. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. –Από την ημέρα της δημοσίευσης και για άλλες δύο ημέρες δύναται η δυνατότητα , για υποβολή ενστάσεων, ως προς την εγκυρότητα της αξιολόγησης . Στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη σχετική υπουργική απόφαση .
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί μερικώς άγονος αν εκ των πραγμάτων η προσφορά του μειοδότη υστερεί ποιοτικά ως προς κάποιο στοιχείο των απαιτήσεών μας.
-Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη ή δεν συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός αυτών.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα γίνει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
-Ο οικονομικός διακανονισμός θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Το ποσό της ποινικής ρήτρας θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Θα εκδοθούν (Α.Π.Υ.),αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή .
-Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα οριστεί από την επιτροπή αξιολόγησης, θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και εφόσον αποδεδειγμένα (φύλλο αξιολόγησης τουριστικού γραφείου και έκθεση αρχηγού), έχουν εκτελεστεί ακριβώς οι απαράβατοι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
-Ακύρωση του Ιδιωτικού συμφωνητικού με τον μειοδότη μπορεί να γίνει εφόσον προκύψουν σοβαροί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας ,χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση-απαίτηση για τους μαθητές από τον μειοδότη.
-Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Δευτέρα 03-4-2017 έως Τρίτη 04-4-2017
Αριθμός μαθητών : πενήντα πέντε (55) –( 27 αγόρια και 28 κορίτσια)
Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (3 γυναίκες και 1 άνδρας) Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε .
Μέσα μεταφοράς: Πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο Λεωφορείο τουλάχιστον εξήντα (60) θέσεων .
-Το Λεωφορείο να φέρει πινακίδα με την ένδειξη Σχολική Εκδρομή. Να έχει κατάσταση επιβατών (ΚΥΑ 515489/75), βιβλίο δρομολογίων –εργασίας (ΥΑ 541266/2959/75).
-Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών σε όλες τις μετακινήσεις τους στην Καλαμάτα από και προς το ξενοδοχείο καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3 ή 4 ή αστέρων στην πόλη της Καλαμάτας .
Δίκλινα, Τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές χωρίς χρήση σπαστών κλινών /ράντζων και 4 μονόκλινα για τους καθηγητές.
– Πρωινό .
– Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση των μαθητών και των συνοδών.
– Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου να είναι συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν όροφο θα παρέχονται και δωμάτια για συνοδούς καθηγητές.
– Θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριασμό του σχολείου και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκδρομής, η οποία θα επιβεβαιωθεί-διασταυρωθεί από τη Δ/νση του σχολείου αμέσως με το άνοιγμα των προσφορών για όλους τους ενδιαφερόμενους.
2. Άλλες υπηρεσίες :
– Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα : Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
8.15 π.μ. : Αναχώρηση από τα σχολείο
12.00μ.μ. : Άφιξη στην Καλαμάτα, με ενδιάμεση στάση – επίσκεψη στην εκκλησία της Υπαπαντής και στην πλατεία 23ης Μαρτίου
12.30-14.00 μ.μ. : επίσκεψη στο ΚΠΕ της Καλαμάτας- ενημέρωση για το πρόγραμμα «Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία» από τους υπεύθυνους του Κέντρου και παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Επίδαυρος: συμπόρευση περιβάλλοντος & ιστορίας» που υλοποιεί η ομάδα Π.Ε. το σχ.έτος 2016-17.
14.00-16.00 μ.μ. : γεύμα – αναχώρηση γα το ξενοδοχείο-τακτοποίηση
18.00-20.00μ.μ. : περιήγηση-ξενάγηση στο κάστρο και στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Επίσκεψη σε ενδιαφέροντα σημεία που συνδέουν περιβάλλον- οικονομία- κοινωνία. Κοινά σημεία και διαφορές με τον τόπο μας , – δείπνο-επιστροφή στο ξενοδοχείο
2η ημέρα: Τρίτη 4 Απριλίου 2017
10.00 π.μ.-12.00 μ.μ. : Επίσκεψη – ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας, εργασία παιδιών για την ιστορικότητα του τόπου, καθώς και στο υπαίθριο μουσείο του Δημοτικού πάρκου Σιδηροδρόμων Καλαμάτας
12.00-14.00μ.μ. : Γεύμα στην πόλη – Αναχώρηση για την αρχαία Μεσσήνη
15.00-17.30 μ.μ. : περιήγηση – ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης – παρουσίαση εργασίας μαθητών για τα θέατρα σε αρχαιολογικούς χώρους: το θέατρο στο Ασκληπιείο και το θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης: κοινά σημεία και διαφορές: δυο θέατρα αφηγούνται την ιστορία τους.
17.30: Αναχώρηση για το Λυγουριό, με ενδιάμεση στάση.

Στη διαδρομή θα γίνουν ενδιάμεσες στάσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εκδρομής και του συνοδούς καθηγητές.
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία μέρη, σε τρία αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν με ευθύνη του μειοδότη.
4. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν.
5. Από την επιτροπή αξιολόγησης ,θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς ( έτος κυκλοφορίας λεωφορείου-ασφαλής και άνετη διαμονή – επιπλέον παροχές –ασφάλεια εκδρομής κ.λ.π.).
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.
Θα συμπληρωθεί ο τυποποιημένος πίνακας των στοιχείων της εκδρομής στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ.
Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας ο αρχηγός της εκδρομής να ζητήσει την συνδρομή του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας.

Η Yποδιευθύντρια

Αικατερίνη Διδασκάλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ– ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017 έως ΤΡΙΤΗ 04/04/2017
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά :
α) από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος ,δεν αναφέρονται ελλείψεις.
β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα με όλα τα διακριτικά στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης ,όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Μεταφορών και είναι σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικά μέσα μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν στο φάκελο προσφορών, με Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή,( ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας ,το δελτίο ΚΤΕΟ, ονοματεπώνυμο οδηγού).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
ε) Αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος.
Στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Υποβολή προσφορών: μέχρι την Δευτέρα 20-3-2017, ώρα 12.00π.μ, σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ώρα παραλαβής.
Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Δευτέρα 20-3-2016 ώρα 12.30 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι, για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι, αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, καθώς κι αν έχει αναγραφεί η ώρα παραλαβής. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του κόστους ανά μαθητή και του συνολικού κόστους της εκδρομής στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD) στον ίδιο φάκελο.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
-Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου και της Δ.Δ.Ε Αργολίδας. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Από την ημέρα της δημοσίευσης και για άλλες δύο ημέρες δύναται η δυνατότητα , για υποβολή ενστάσεων, ως προς την εγκυρότητα της αξιολόγησης . Στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη σχετική υπουργική απόφαση , τότε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί μερικώς άγονος αν εκ των πραγμάτων η προσφορά του μειοδότη υστερεί ποιοτικά ως προς κάποιο στοιχείο των απαιτήσεών μας. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί ή να ματαιωθεί η εκδρομή.
-Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη ή δεν συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός αυτών.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα δοθεί παράταση δύο (2) ημερών και αν πάλι δεν υποβληθούν θα γίνει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
-Ο οικονομικός διακανονισμός θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Το ποσό της ποινικής ρήτρας θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Θα εκδοθούν (Α.Π.Υ.),αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή .
-Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα οριστεί από την επιτροπή αξιολόγησης, θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και εφόσον αποδεδειγμένα (φύλλο αξιολόγησης τουριστικού γραφείου και έκθεση αρχηγού), έχουν εκτελεστεί ακριβώς οι απαράβατοι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
-Ακύρωση του Ιδιωτικού συμφωνητικού με τον μειοδότη μπορεί να γίνει εφόσον προκύψουν σοβαροί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας ,χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση-απαίτηση για τους μαθητές από τον μειοδότη.
-Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Δευτέρα 03-4-2017 έως Τρίτη 04-4-2017
Αριθμός μαθητών : πενήντα πέντε (55) –( 27 αγόρια και 28 κορίτσια)
Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (3 γυναίκες και 1 άνδρας) Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε .
Μέσα μεταφοράς: Πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο Λεωφορείο τουλάχιστον εξήντα (60) θέσεων .
-Το Λεωφορείο να φέρει πινακίδα με την ένδειξη Σχολική Εκδρομή. Να έχει κατάσταση επιβατών (ΚΥΑ 515489/75), βιβλίο δρομολογίων –εργασίας (ΥΑ 541266/2959/75).
-Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών σε όλες τις μετακινήσεις τους στην Καλαμάτα από και προς το ξενοδοχείο καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3 ή 4 ή αστέρων στην πόλη της Καλαμάτας .
Δικλινα, Τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές χωρίς χρήση σπαστών κλινών /ράντζων και 4 μονόκλινα για τους καθηγητές.
– Πρωινό .
– Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση των μαθητών και των συνοδών.
– Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου να είναι συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν όροφο θα παρέχονται και δωμάτια για συνοδούς καθηγητές.
– Θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριασμό του σχολείου και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκδρομής, η οποία θα επιβεβαιωθεί-διασταυρωθεί από τη Δ/νση του σχολείου αμέσως με το άνοιγμα των προσφορών για όλους τους ενδιαφερόμενους.
2. Άλλες υπηρεσίες :
– Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα : Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
8.15 π.μ. : Αναχώρηση από τα σχολείο
12.00μ.μ. : Άφιξη στην Καλαμάτα, με ενδιάμεση στάση – επίσκεψη στην εκκλησία της Υπαπαντής και στην πλατεία 23ης Μαρτίου
12.30-14.00 μ.μ. : επίσκεψη στο ΚΠΕ της Καλαμάτας- ενημέρωση για το πρόγραμμα «Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία» από τους υπεύθυνους του Κέντρου και παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Επίδαυρος: συμπόρευση περιβάλλοντος & ιστορίας» που υλοποιεί η ομάδα Π.Ε. το σχ.έτος 2016-17.
14.00-16.00 μ.μ. : γεύμα – αναχώρηση γα το ξενοδοχείο-τακτοποίηση
18.00-20.00μ.μ. : περιήγηση-ξενάγηση στο κάστρο και στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Επίσκεψη σε ενδιαφέροντα σημεία που συνδέουν περιβάλλον- οικονομία- κοινωνία. Κοινά σημεία και διαφορές με τον τόπο μας , – δείπνο-επιστροφή στο ξενοδοχείο
2η ημέρα: Τρίτη 4 Απριλίου 2017
10.00 π.μ.-12.00 μ.μ. : Επίσκεψη – ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας, εργασία παιδιών για την ιστορικότητα του τόπου, καθώς και στο υπαίθριο μουσείο του Δημοτικού πάρκου Σιδηροδρόμων Καλαμάτας
12.00-14.00μ.μ. : Γεύμα στην πόλη – Αναχώρηση για την αρχαία Μεσσήνη
15.00-17.30 μ.μ. : περιήγηση – ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης – παρουσίαση εργασίας μαθητών για τα θέατρα σε αρχαιολογικούς χώρους: το θέατρο στο Ασκληπιείο και το θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης: κοινά σημεία και διαφορές: δυο θέατρα αφηγούνται την ιστορία τους.
17.30: Αναχώρηση για το Λυγουριό, με ενδιάμεση στάση.

Στις μεγάλες διαδρομές θα γίνουν ενδιάμεσες στάσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εκδρομής και του συνοδούς καθηγητές.
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία μέρη, σε τρία αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν με ευθύνη του μειοδότη.
4. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν.
5. Από την επιτροπή αξιολόγησης ,θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς ( έτος κυκλοφορίας λεωφορείου-ασφαλής και άνετη διαμονή – επιπλέον παροχές –ασφάλεια εκδρομής κ.λ.π.).
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.
Θα συμπληρωθεί ο τυποποιημένος πίνακας των στοιχείων της εκδρομής στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ.
Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας ο αρχηγός της εκδρομής να ζητήσει την συνδρομή του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας.

Η Yποδιευθύντρια

Αικατερίνη Διδασκάλου

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σήμερα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δντη του ΓΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την 15/3-2-2017 πράξη του Δντή του σχολείου επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την διδακτική επίσκεψη της Β τάξης στην Αθήνα στις 23-2-2017 σύμφωνα με την 20/23-1-2017 πράξη του συλλόγου διδασκόντων και με την αρ. πρωτ. 45/6-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως δημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας και του ΓΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα μιάς ψήφου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η επιτροπή παρέλαβε δύο (2) προσφορές σφραγισμένες. α) Από την ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.». β) από το γραφείο γενικού τουρισμού «opsimoulis travel”.
Ο πρόεδρος της επιτροπής ρώτησε τα μέλη αν προχώρησαν σε έρευνα αγοράς με σκοπό την ανεύρεση άλλων προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Όλοι συμφώνησαν ότι δεν βρέθηκε καμία άλλη προσφορά, εκτος των ανωτέρω δύο. Μετά η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δυο προσφορών που κατατέθηκαν ως εξής:
α) Η ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» δεν είχε καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις για αποδοχή των απαράβατων όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και για άμεση αντικατάσταση του λεωφορείου σε περίπτωση βλάβης, με συνολικό κόστος 390,10 ευρώ, και κόστος ανά μαθητή 8,30 ευρώ, με ΦΠΑ. Η μετακίνηση των συνοδών καθηγητών θα είναι δωρεάν, δεν απαιτείται προκαταβολή και διατίθεται ασφάλεια ευθύνης διοργανωτή.
β)Το γραφείο γενικού τουρισμού «opsimoulis travel”, πληρούσε όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με συνολικό κόστος 335 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 7,13 ευρώ με ΦΠΑ. Με πρόσθετη ασφάλεια το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 405 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 8,62 ευρώ με ΦΠΑ.Η μετακίνηση των συνοδών καθηγητών θα είναι δωρεάν, δεν απαιτείται προκαταβολή.
Μετά από συζήτηση η επιτροπή και αφού αξιολόγησε όλα τα δεδομένα ομόφωνα
αποφασίζει:
1. Να αναθέσει την διδακτική επίσκεψη στο γραφείο γενικού τουρισμού «opsimoulis travel”, που πληρούσε όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνολικό κόστος 335 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 7,13 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Να απορρίψει την ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.», γιατί δεν πληρούσε την με αρ. πρ. 54/9-2-2017 παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος ως προς τους ανωτέρω όρους. Για τον λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Ο Δντης Τα μέλη
Μιχαήλ Γιαννούλης Σοφία Καψάλη
Παναγιώτα Μποζονέλου
Ευάγγελος Αναστασόπουλος
Μιχαήλ Χουντάλας

ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 23-02-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά : α) Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος δεν αναφέρονται ελλείψεις. β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικό μέσο μισθωμένο από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ,τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή καθώς και ζητούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά(ονοματεπώνυμο –αρ. κυκλοφορίας-άδεια κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ ) μέχρι την Τρίτη 14-02-2017,( μέσα στον φάκελο προσφορών) .
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
στ) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού .
Υποβολή προσφορών: Μέχρι την Τρίτη 14-02-17 και ώρα 12:00, καταθέτουν τους φακέλους στο γραφείο του σχολείου οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμα εκπρόσωποι τους. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής.
Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την ίδια ημέρα , 14-02-2017, ώρα 12.30 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι , η ημερομηνία, η ώρα παραλαβής και αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του συνολικού κόστους και ανά μαθητή στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι πιθανές οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Aντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d., στον ίδιο κλειστό φάκελο.
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Mετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία δύο ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη Υ.Α, ο διαγωνισμός τότε επαναλαμβάνεται.
Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές έως την Τρίτη 14-02-2017 ,θα ακολουθήσει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
*. Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Πέμπτη 23-02-2017
*. Αριθμός μαθητών : σαράντα επτά (47)
*.Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δε θα επιβαρύνει τους μαθητές.
*.Μέσα : Λεωφορείο σε άριστη κατάσταση, πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο έως( 51) θέσεις.
*.Προορισμός : Αθήνα
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
 08.15: Αναχώρηση από το σχολείο με λεωφορείο..
 11.15-: Άφιξη στο νοσοκομείο Παίδων « Αγία Σοφία» και συμμετοχή στις ακόλουθες δράσεις. Συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «πίστη» ,ενημέρωση από τους συνεργαζόμενους ιατρούς σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών –συζήτηση.
 13.00 .Αναχώρηση για το βυζαντινό Μουσείο –περιήγηση στα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης και της περιοδικής με αντικείμενα από το μουσείο της Αγίας Πετρούπολης «Ερμιτάζ» . Περίπατος και επίσκεψη στον παρακείμενο χώρο του βυζαντινού Μουσείου, όπου βρισκόταν η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλη « Λύκειο»
 13.45. Αναχώρηση για το Λυγουριό με ενδιάμεση στάση στα Μέγαρα για φαγητό.
 16.00 Άφιξη στο Λυγουριό , περίπου.
Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τo λεωφορείo στην επιστροφή θα περάσει και από τα χωριά των μαθητών:
(Ν.Επίδαυρο –Α. Επίδαυρο.)
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από την αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Άλλες υπηρεσίες. Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Αν προσφερθεί να αναφερθεί το επιπλέον συνολικό και ατομικό κόστος.
4. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία (3) μέρη, σε τρία (3) αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. Πρίν από την υπογραφή του Ιδιωτικού συμφωνητικού , θα ζητηθούν από τον μειοδότη όλα τα δικαιολογητικά που θα έχει υπεύθυνα δηλώσει ,αν δεν τα προσκομίσει δεν θα υπογραφεί Ιδιωτικό συμφωνητικό και η διδακτική επίσκεψη θα ακυρωθεί..
5. Ποιοτική αξιολόγηση προσφοράς. Από την επιτροπή , θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρέχει κάθε μία προσφορά ξεχωριστά, τα οποία είναι σημαντικά για την επιλογή του μειοδότη.
6. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν από τους συμμετέχοντες μαθητές, οι τους γονείς τους.
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ