Γενικό Λύκειο Λυγουριού

Καθηγητές

Ανακοινώσεις

Τελευταία Νέα

Αρχείο

Ετικέτες

Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Kατηγορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Διδακτικής Επίσκεψης ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα πραγματοποιήσει ημερήσια Διδακτική Επίσκεψη, στο σχολείου στο οινοποιείο «Κτήμα Σκούρας (Άργος)και στη ποτοποιία «Καρώνης (Ναύπλιο) σύμφωνα με την Υ. Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017 (Άρθρο 4) του Υπουργείου Παιδείας.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημερ/νια : Δευτέρα 24-02-2020
Αριθμός μαθητών: Σαράντα ( 40)
Αριθμός συνοδών Καθηγητών: Τρεις (3))
Μέσον : Λεωφορείο για μεταφορά 43 επιβάτες
Αναχώρηση: 8:15 Επιστροφή: 13:40
Οι οδηγοί θα παραλάβουν το πρόγραμμα από την αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσουν απαρέγκλιτα.

2. Aσφάλεια: Συνιστάται ασφάλεια μαθητών από επιβίβαση μέχρι αποβίβαση (να προταθούν δύο τιμές, μια με ασφάλιση και μια χωρίς ασφάλιση).
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό: σε τρία πρωτότυπα, με αρίθμηση σελίδων, τα οποία θα υπογραφούν από τα δυο μέρη και στη συνέχεια θα θεωρηθούν από ΔΟΥ.
4. Προσφορά και Δικαιολογητικά : να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα, όπως προαναφέρθηκαν. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του συνολικού κόστους στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
5. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείο Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά: Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ. Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ.
Αν υπάρχουν μεταφορικά μέσα μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν με δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής.

Οικονομικά στοιχεία : Θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά λεωφορείο.
Η μετακίνηση των καθηγητών θα είναι δωρεάν, αυτό θα δηλώνεται στην προσφορά και δεν θα επιβαρύνει τους μαθητές.
Προκαταβολή: Εάν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι πιθανές οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.
Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d., στον ίδιο κλειστό φάκελο.

Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 11.30 μμ. Oι φάκελοι, όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ώρα παραλαβής.
Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 12.30 μμ. παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι, αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, αν εμπεριέχουν όλα τα δικαιολογητικά, και ότι είναι συμπληρωμένο το συνολικό κόστος στις προσφορές. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων (υπογεγραμμένη), θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. https://blogs.sch.gr/lykaskli/
Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Μετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία δυο ημερών (ως Πέμπτη 20/02/20, ώρα 12.30), για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
Απευθείας ανάθεση: Εάν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα δοθεί παράταση μιας ημέρας, αν και πάλι δεν υποβληθούν, θα γίνει απευθείας ανάθεση.

Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς.
Προφορική αμφισβήτηση των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμησης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.
Η Διευθύντρια

Ελένη Αγγελοπούλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *