Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Αίθουσα 5 της

Φιλοσοφικής Σχολής,

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο

Συν-διοργάνωση:

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Collaborative Action Research Network (CARN)

9.30: Προσέλευση συνέδρων και εγγραφές

10.00-11.00: Α’ συνεδρία: Ορίζοντας το πλαίσιο

Πρόεδρος: Γιώργος Τσιώλης

10.00-10.20: Βασίλης Τσάφος: Νοηματοδότηση της έρευνας δράσης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο: Αναζητώντας τα διαφοροποιητικά της χαρακτηριστικά.

10.20-10.40: Ελένη Κατσαρού: Γιατί είναι δύσκολο να ορίσουμε την εκπαιδευτική έρευνα-δράση; Ο πολυπαραδειγματικός χαρακτήρας της: ευλογία ή κατάρα;

10.40-11.00: Συζήτηση

11.00-11.20: Διάλειμμα Καφέ

11.20-13.30: Β’ συνεδρία: Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Εκπαιδευτική έρευνα δράσης: εναλλακτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πράξης ή προϋπόθεση συστηματικής διερεύνησής της στην προοπτική της ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού και του σχολείου;

Συντονίστρια: Ε. Κατσαρού

11.20-12.10: Συζητούν οι: Σοφία Αυγητίδου, Λευτέρης Βεκρής,

Δημήτρης Γερμανός, Μάριος Κουκουνάρας, Γιώργος Τσιώλης

12.10-13.30: Συζήτηση με τους συνέδρους και το κοινό 13.30-15.00: Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

15.00-16.00: Γ’ συνεδρία: Η αξιοποίηση της έρευνας-δράσης στην εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτικών

Πρόεδρος: Δημήτρης Γερμανός 15.00-15.20: Μάριος Πουρκός: Βασισμένη στην Τέχνη, το Παιχνίδι και το Σώμα Έρευνα-δράση σε σχέση με τη Συναισθηματική και Κοινωνικο-ηθική Μάθηση και Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών: Η Οικο-σωματικο-βιωματική Προοπτική και η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική.

15.20-15.40: Αλεξάνδρα Ανδρούσου: Αξιοποιώντας τον (ανα)στοχασμό στην προοπτική της διαμόρφωσης εκπαιδευτικών ερευνητών. Δυνατότητες και περιορισμοί.

15.40-16.00: Συζήτηση

16.00-16.30: Διάλειμμα Καφέ

16.30-18.30: Δ’ συνεδρία: Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Νέοι ερευνητές συζητούν για την έρευνα-δράση: δυνατότητες και προοπτικές

Συντονιστής: Βασίλης Τσάφος

16.30-17.30: Συζητούν οι: Γιώργος Καπετανάκης, Έλλη Ναούμ, Χριστίνα Νομικού, Παρίσης Παπαϊωάννου, Ιουλία Σγουρομάλλη.

17.30- 18.30: Συζήτηση με τους συνέδρους και το κοινό

18.30-19.00: Κλείσιμο του Συμποσίου – Συμπεράσματα: Σοφία Αυγητίδου

Η Πεντηκοστή για την Εκκλησία μας είναι πολύ μεγάλη και σημαντική εορτή, διότι την ημέρα αυτή το Άγιο Πνεύμα, αφού διήνηξε τον νουν των μαθητών, αφού τους καθάρισε από κάθε αμαρτία, και αφού τους ενδυνάμωσε για να εργασθούν και να κοπιάσουν στην διακονία του κηρύγματος, εισήλθε στην πρώτη Εκκλησία και έκτοτε παραμένει σ΄ αυτήν, διότι η Εκκλησία είναι Ταμιούχος της Χάριτος του Αγ. Πνεύματος και χωρίς την Εκκλησία δεν ενεργεί το Αγ. Πνεύμα, αλλά ούτε και Εκκλησία υπάρχει και στέκεται χωρίς το Άγιο Πνεύμα.Γι΄ αυτόν τον λόγο η σημερινή εορτή θεωρείται ως «γενέθλιος ημέρα» της Εκκλησίας και έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς που είμαστε μέλη Της.

τι είναι Εκκλησία : Οι περισσότεροι Χριστιανοί νομίζουν ότι όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε τον Ναό, το κτίριο αυτό στο οποίο τελούνται τα Μυστήρια και η Λατρεία. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι Εκκλησία είναι οι Κληρικοί, οι παπάδες και οι Δεσποτάδες, όπως λένε. Αλλά και αυτό δεν είναι σωστό. Όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σύνολο όλων εκείνων που πιστεύουν τον Χριστό, ως Θεό και Σωτήρα του κόσμου. Όλοι αυτοί οι πιστοί, ενωμένοι με την ίδια Ορθόδοξο πίστη αποτελούν ένα Σώμα πνευματικό το οποίο κεφαλή έχει τον Χριστό και μέλη τους πιστούς. Επομένως Εκκλησία δεν είναι ούτε Σωματείο, ούτε υπηρεσία, ούτε οργάνωση, ούτε επιχείρηση αλλά μία πνευματική κοινωνία που αποτελείται από κληρικούς και λαϊκούς. Επίσης η Εκκλησία μας είναι ΜΙΑ, διότι ο Χριστός είναι ΕΝΑΣ, ΑΓΙΑ διότι ο Χριστός μας είναι Άγιος, ΚΑΘΟΛΙΚΗ διότι επεκτείνεται και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους , ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ διότι στηρίχθηκε στο κήρυγμα των Αγ. Αποστόλων, όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως.

Δεύτερον. Να δούμε ποιος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας. Ιδρυτής της συγκροτημένης πνευματικής αυτής Κοινωνίας είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ο οποίος πολλές φορές έκανε λόγο στο κήρυγμά του για την Εκκλησία Του. «Ηγγικεν η βασιλεία του Θεού» είπε. Βασιλεία η οποία προέρχεται από τον Ουρανό, και εγκαθίσταται ως Βασιλεία του Θεού επί της γης. Δεν είναι βασιλεία πολιτική, αλλά βασιλεία πνευματική και εκτείνεται στις ψυχές των ανθρώπων.Εκείνο που έκανε τους διώκτες του χριστιανισμού, να πολεμούν με λύσσα την Εκκλησία είναι ότι πίστευαν και πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, εφεύρεση κάποιων με σκοπούς αντίθετους με τους σκοπούς τους. Δεν πίστευαν και δεν πιστεύουν ότι ιδρυτής της Εκκλησίας είναι ο Βασιλέας των Βασιλέων ο Θεάνθρωπος Ιησούς ο οποίος κυβερνά την Εκκλησία Του και την προφυλάσσει από τους διαφόρους κινδύνους.

Σκοπός της Εκκλησίας είναι να οδηγήσει τους πιστούς στην βασιλεία των ουρανών. Η Σωτηρία των ανθρώπων είναι ο σκοπός της Εκκλησίας.Η Εκκλησία μοιάζει μ΄ ένα καράβι το οποίο πλέει στα κύματα της παρούσης ζωής και ταξιδεύει τους πιστούς στην χαρά του Παραδείσου όπως κανείς δεν σώζεται όταν γίνεται τρικυμία και είναι έξω από το καράβι, έτσι κανείς δεν σώζεται εάν δεν είναι μέλος του πληρώματος της Εκκλησίας. «Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον» λέμε σε κάθε Θ. Λειτουργία και είναι η μόνιμη ευχή για να μην χαθεί κανένα μέλος του πληρώματος και καταποντισθεί στην θάλασσα των Βιοτικών φροντίδων.

Ας φροντίζουμε λοιπόν να είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας με Ορθή πίστη και Ορθή πράξη. Εάν πιστεύουμε δηλ. Ορθόδοξα και αν ζούμε την πνευματική μας ζωή με ορθό τρόπο, όπως λέει η Εκκλησία, όχι όπως θέλουμε εμείς, τότε το λιμάνι βασιλείας του Θεού μας περιμένει. Ας συμμετέχουμε τακτικά στον Εκκλησιασμό, ας μεταλαμβάνουμε συχνά των Αχράντων Μυστηρίων, ας προσπαθούμε λιγάκι για το καλύτερο με υπομονή και επιμονή και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι το Αγ. Πνεύμα θα ανοίξει διάπλατα την καρδιά μας για να μπει το φως της Χάριτος, θα φωτίσει τον νου μας, θα ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας, θα αναγεννήσει τον χαρακτήρα μας και από την «Στρατευομένη» αυτή Εκκλησία που ανήκουμε, Εκκλησία που αγωνίζεται συνεχώς, θα μεταβούμε στην «Θριαμβεύουσα» Εκκλησία μέλη της οποίας είναι η Παναγία,οι Άγελοι και οι Άγιοι μας οι οποίοι γεύονται τους γλυκύτατους καρπούς της παρουσίας του Αγ. Πνεύματος. Αμήν.

Πηγη :https://aoratospolemostheblog0.wordpress.com/2015/05/29/%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA/

Μάι 15
28
Μάι 15
12
Μάι 15
10
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 10-05-2015 και με ετικέτα

Snap 2015-05-10 at 21.49.43

Νυγματίστε (κλικάρετε) στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στις επιλεγμένες παρουσιάσεις των μαθητών της γ΄ γυμνασίου του σχολικού έτους 2014-2015 που αποτελούν την εξεταστέα ύλη για τις απολυτήριες εξετάσει Μαΐου -Ιουνίου:

http://schoolpress.sch.gr/gkapetanak/

Μάι 15
10
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 10-05-2015 και με ετικέτα

Μάι 15
08
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 08-05-2015 και με ετικέτα

Μάι 15
07
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 07-05-2015 και με ετικέτα
Μάι 15
07
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 07-05-2015 και με ετικέτα

Ο Τρισάγιος Ύμνος είναι εκείνος που άκουσε ο προφήτης Ησαΐας να ψάλλουν ακατάπαυστα οι Άγγελοι γύρω από το θρόνο του Θεού· «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού».

Ύστερα από το τελευταίο τροπάριο του τρίτου Αντιφώνου, ο λειτουργός ιερέας προσκαλεί σε προσευχή την ιερή σύναξη με γνωστά λόγια· «Του Κυρίου δεηθώμεν». Έπειτα ακολουθεί η ευχή και μετά την εκφώνηση ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Αλλά εδώ, για διάφορους λόγους, συμβαίνει μια ακαταστασία, που καταστρέφει τη φυσική σειρά των πραγμάτων.

Πριν να διαβάσει την ευχή, ο ιερέας λέει την εκφώνηση, οι ψάλτες αρχίζουν να ψάλλουν τον ύμνο κι ο ιερέας διαβάζει μυστικά την ευχή. Έτσι γίνεται τάχα οικονομία χρόνου,  όμως και η εκφώνηση δεν γίνεται στη θέση της και η γεμάτη ιερά νοήματα ευχή δεν ακούγεται από τους πιστούς.