Ιαν
18
Κάτω από (μνημη 3 ιεραρχων) από στις 18-01-2015 και με ετικέτα

Άσκηση 4 σελίδα 78 του σχολικού βιβλίου της Β” Γυμνασίου (κεφάλαιο 18ο)

Ποια κατάληξη είχε για τον ευσεβή πλούσιο και ποια για το Ζακχαίο η συνάντησή τους με τον Ιησού; Ποια θέση πήρε ο πρώτος και ποια ο δεύτερος απέναντι στην μεγάλη περιουσία που είχαν;

Ο Ζακχαίος μετάνιωσε και επέστρεψε στο Θεό, ευεργετώντας τους συνανθρώπους του (υποσχέθηκε ότι θα δώσει τα μισά από τα υπάρχοντά του στους φτωχούς). Έτσι, μετά από την συνάντησή του με τον Χριστό, κέρδισε την σωτηρία. Απέδειξε με την ενέργειά του να αποζημιώσει όσους αδίκησε ότι η αγάπη στο Θεό εκδηλώνεται πρώτα στους ανθρώπους.

Από την άλλη πλευρά, ο ευσεβής πλούσιος δεν αναζητούσε πραγματικά το Χριστό. Γι’ αυτό δεν ήταν διατεθειμένος να προσφέρει τα πάντα για να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Η πρόταση του Χριστού αποκάλυψε την αδυναμία του, και γι’ αυτό φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι.

Ο Ιησούς στο σπίτι του Ζακχαίου, του Sieger Koder

Επιμέλεια: Ευαγγελία Ζιάκα | Β1

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Ιαν
24
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 24-01-2015 και με ετικέτα

Καραγιάννη Ελένη, Λεπίδας Γιώργος, Μαρούτσου Εβίνα, Κωνσταντίνα Μαυρουκάκη Καα Καραγκούνη, Νικόλας Μποθος Βουτεράκος

θε11

επίσης:

οι ενέργειες του Ιησού του Ναυή όταν έφτασαν στη χώρα:

μοίρασε τη χώρα σε τμήματα ίσα σε αριθμό με τις φυλές του Ισραήλ

δημιούργησε τη σκηνή του Μαρτυρίου στην πόλη Σηλώ

 

 

 

Ιαν
22

Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 22-01-2015 και με ετικέτα

 

Ιαν
21
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 21-01-2015 και με ετικέτα
Ιαν
21
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 21-01-2015 και με ετικέτα
Ιαν
21

Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 21-01-2015 και με ετικέτα

 

Ιαν
21
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 21-01-2015 και με ετικέτα

Ο Μωυσής είναι άξιος να χαρακτηρίζεται έτσι γιατί εξ” αρχής αυτός ήταν που παρακίνησε τους Ισραηλίτες να φύγουν από την Αίγυπτο. Επίσης, αυτός επικοινωνούσε με τον Θεό για το νερό και την τροφή. Ακόμη, συνέταξε το Δευτερονόμιο, τις 10 εντολές και κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής διαδρομής μέσα από την έρημο, ενθάρρυνε τους συμπατριώτες του να συνεχίσουν τον δρόμο μέχρι την Χαναάν και να μείνουν πιστοί στον Θεό

Ιαν
21

Ο Θεός σ” όλη τη διήγηση της εξώδου εμφανίζεται στους ανθρώπους να επαγριπνεί

με ατελείωτη παρουσία και έντονη δράση.΄Αρχισε να φανερώνεται πρώτα στον

Μωυσή στο όρος Σινά με τη φλεγόμενη βάτο.Κατευθύνει  στη  συνέχια τους συνερ-

γάτες του , τον Μωυσή και τον Ααρών για την  έξοδο των Εβραίων από την Αίγυ-

πτο. Παρουσιάζεται στις δύσκολες στιγμές  στο πέρασμα  της Ερύθρας θάλασσας

και στα προβλήματα επιβίωσης στις ζεστές περιοχές.Στέλνει τους Νόμους στο

όρος Σινά και ακολουθεί  τον λαό του μέχρι τη Γη της Επαγγελίας .

Είναι ο υποστηρικτής και ο εμψυχωτής  που αδιάκοπα προστατεύει και φροντί-

ζει τους ανθρώπους …