Απρ 15
01
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 01-04-2015 και με ετικέτα
Προσευχή 
 
1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.
 

 

2. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, 

 

προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, 
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

 

3. Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου 

 

καθὼς προεῖπεν, 
ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν
καὶ μέγα ἔλεος.

 

 

Μετάφραση
1. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀφοῦ κατέβηκε καὶ δίδαξε στοὺς νεκρούς,
καταπατώντας μὲ τὸν θάνατό του τὸν φυσικὸν καὶ τὸν πνευματικὸν θάνατον
καὶ σὲ ὅσους βρίσκονταν σὲ τάφους, εἴτε φυσικοὺς εἴτε πνευματικούς,
χάρισε ἔτσι τὴν ἀληθινὴ ζωή.2. Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο,
τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ ποὺ εἶναι ὁ μόνος ἀναμάρτητος.
Τὴν Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦμε
καὶ τὴν ἁγία σου Ἀνάσταση
ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε·
διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μας,
καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα δὲν ἀναγνωρίζουμε κανένα,
καὶ μόνο τὸ ὄνομά Σου σημαίνει Θεὸς γιὰ ἑμᾶς.
Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί,
ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ·
ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν Σταυρική Του Θυσία,
ἔφερε μεγάλη χαρὰ ποὺ ἀπλώθηκε σὲ ὅλον τὸν κόσμο.
Παντοτινὰ θὰ εὐλογοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου,
καὶ παντοτινὰ θὰ ὑμνοῦμε τὴν ἀνάστασή Του.
Διότι, ἐπειδὴ ὑπέμεινε Πάθη καὶ Σταυρό ἀπὸ ἑμᾶς γιὰ ἑμᾶς,
κατανίκησε κι ἔδιωξε τὸν θάνατο.

3. Μὲ τὴν ἀνάσταση Του ἀπὸ τὸν τάφον ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
ὄπως εἶχε πεῖ πρὶν τὰ ἅγια πάθη Του,
μᾶς χάρισε τὴν ἀληθινὴ αἰώνια ζωή
καὶ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὶς ταπεινές μας ὑπάρξεις.

Απρ 15
26
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 26-04-2015 και με ετικέτα

11162196_695558983885812_7817240711038468876_n

Απρ 15
23

Απρ 15
23

Snap 2015-04-23 at 21.20.59

Eπετειακή εκδήλωση «80 χρόνια λειτουργίας της Ευαγγελικής Σχολής στη Νέα Σμύρνη», την οποία διοργανώνουν από κοινού το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, την 8η  Μαΐου 2015, στον Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού «Γαλαξίας» (πλατεία Νέας Σμύρνης).

Η παρουσία σας θα τιμήσει και χαροποιήσει το σχολείο μας.

 

Ο Διευθυντής Π.Π. Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής

Ν. Λινάρδος

Snap 2015-04-23 at 21.17.33 Snap 2015-04-23 at 21.18.01 Snap 2015-04-23 at 21.18.41 Snap 2015-04-23 at 21.19.14 Snap 2015-04-23 at 21.19.36 Snap 2015-04-23 at 21.19.54 Snap 2015-04-23 at 21.20.08 Snap 2015-04-23 at 21.20.28

Απρ 15
22
Απρ 15
22
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 22-04-2015 και με ετικέτα
Απρ 15
21
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 21-04-2015 και με ετικέτα

 

ISBN: 978-960-98687-6-1
«Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο»
Το 1ο Συνέδριο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014, στο ιστορικό κτίριο του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30.
  • Πρακτικά (για να κατεβάσετε τα πρακτικά πατήστε εδώ και επιλέξτε στη σελίδα που θα εμφανιστεί το κουμπί                      download)
  • Βεβαιώσεις (για να κατεβάσετε τις βεβαιώσεις σας πατήστε εδώ )
20. «Το blogging ως εκπαιδευτικό εργαλείο για το Μάθημα των Θρησκευτικών στα Νέα (πιλοτικά) Προγράμματα Σπουδών»
Καπετανάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ01, ΠΠ Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στο:

 

Απρ 15
21
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 21-04-2015 και με ετικέτα