• προγ. σπ. Θρησκευτικά

  προγ. σπ. Θρησκευτικά
 • φωτόδεντρο

  φωτόδεντρο
 • ΠΠ Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

  ΠΠ Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
 • Σύνδεσμος Αποφοίτων

  Σύνδεσμος Αποφοίτων
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Aγ. Γραφή

  Aγ. Γραφή
 • kutsal kitap

  kutsal kitap
 • τυπικόν

  τυπικόν
 • γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής

  γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Ι. Μ. Ν. Σμύρνης

  Ι. Μ. Ν. Σμύρνης
 • Συναξαριστής

  Συναξαριστής
 • EDUCATION AND religion

  EDUCATION AND religion
 • εθελουσία λήθη 2

  εθελουσία λήθη 2
 • εθελουσία λήθη 3

  εθελουσία λήθη 3
 • Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ

  Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ
 • ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ

  ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ
 • Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ

  Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ
 • religionslehrer.blogspot.gr/

  religionslehrer.blogspot.gr/
 • thriskeutikametaxi.blogspot.gr/

  thriskeutikametaxi.blogspot.gr/
 • θρησκευτικά αλλιώς

  θρησκευτικά αλλιώς
 • e- Θρησκευτικά.

  e- Θρησκευτικά.
 • Virtual School

  Virtual School
 • stavrodromi

  stavrodromi
 • δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον
 • προφίλ

  προφίλ
 • ανα στοχασμος

RSS Feed Πρόσφατα Κείμενα

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων »

θρησκ.1

»

Αγγλικανική Εκκλησία

ΑΡΧΙΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ »

αρχιεπισκοπος αλβανιας

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος »

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος »

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος »

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος

»

Αγγλικανική Εκκλησία

όποιον αγαπά ο Κύριος, τον δοκιμάζει… »

Από την πηγήν της αληθείας

 

«Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται» (Παροιμ. γ΄ 12).

Οι γονείς, που αγαπούν τα παιδιά των, δεν διστάζουν και να τα τιμωρούν διά το καλόν των. Και ο Πατήρ μας ο επουράνιος χρησιμοποιεί παρομοίαν παιδαγωγικήν μέθοδον διά την ιδικήν μας ωφέλειαν. Διότι υπάρχουν πάντοτε πολλοί που έχουν παραστρατήσει και χάνονται εις τους δρόμους της ανομίας, της ανηθικότητος, της αδικίας. Όλοι λοιπόν αυτοί έχουν ανάγκην μιας βοηθείας, διά να μετανοήσουν και να επιστρέψουν εις τον Θεόν. Αλλά και χριστιανοί, που θέλουν το καλόν και αγωνίζονται τον αγώνα της αρετής, έχουν και αυτοί ανάγκην παιδαγωγίας και βοηθείας, διά να επιτύχουν εις την καλήν των προσπάθειαν. Την βοήθειαν λοιπόν και την παιδαγωγίαν αυτήν ο Θεός, ο πάνσοφος παιδαγωγός, την δίδει συχνά με διαφόρους θλίψεις και δοκιμασίας, που επιτρέπει να μας συμβαίνουν. Αι περιστάσεις όμως αυταί όχι μόνον δεν φανερώνουν εγκατάλειψιν από τον Θεόν, αλλά και είναι απόδειξις της αγάπης του. Όσους αγαπά και παραδέχεται ως παιδιά του, αυτούς παιδαγωγεί και καταρτίζει με διαφόρους δοκιμασίας και θλίψεις.

O Aρχιεπίσκοπος Aλβανίας Aναστάσιος »

ΘΕ1:» H Χριστιανοσύνη μεσα στον σύγχρονο κόσμο» Εργασία για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών Γιώργος Τσεκούρας »