Αρχείο μήνα: Αυγούστου 2017

Αυγ 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 25-08-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-09-2017

Αυγ 08

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Επιδαύρου και του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, σύμφωνα με την αριθμ.10/08-08-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, με την επισήμανση ότι οι υποψήφιοι/ες που ενδεχομένως έχουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη για αυτούς/ες ημέρα και ώρα παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτημα αλλαγής ημερομηνίας και ώρας προς το Συμβούλιο Επιλογής αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685), επισυνάπτοντας δικαιολογητικά για τους λόγους που επικαλούνται.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Αυγ 08

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Κοινοποιούμε τον ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Επιδαύρου και του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, ο οποίος οριστικοποιήθηκε με την αριθμ.10/08-08-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν σχετικές ενστάσεις.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Αυγ 04

Γνωστοποίηση προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Νέας Τίρυνθας και Νέας Επιδαύρου της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας και υποβολή τυχόν ενστάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 9/04-08-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας ως Συμβούλιο Επιλογής, καταρτίστηκε προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Νέας Τίρυνθας και Νέας Επιδαύρου της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας τον οποίο σας κοινοποιούμε προκειμένου να λάβετε γνώση.

Ορίζεται από σήμερα Παρασκευή 04-08-2017 έως και την Τρίτη 08-08-2017 και ώρα 15:00, η χρονική περίοδος για την κατάθεση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβούλιο Επιλογής, τυχόν ενστάσεων επί του ανωτέρω πίνακα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

Αυγ 03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ IOYΛIΟΣ 2017

7Ι5Κ4653ΠΣ-7ΕΤ

Αυγ 02

Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Anartisi-prosorinou-pinaka_2017-2018

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων