Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2015

Δεκ 30

Υ.Α. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως

Υ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016 (τροποποίηση)_ΦΕΚ2846 Β’_ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ

Δεκ 23

Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΜΗΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΤ Υ_Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2)

Δεκ 22

Πίνακας εκλογέων Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας για τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας εκλογής Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δεκ 21

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Ιανουάριο 2016.

Υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο 2015. 

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 24-12-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 13-01-2016

Παρακρατήθηκε η 3η από τις 5 δόσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και οι περικοπές σε όσους συμμετείχαν στην απεργία της 03/12/2015.

Σε όσους δεν είχε γίνει περικοπή για την απεργία της 12/11/2015, έγινε σε αυτή τη μισθοδοσία και σε περίπτωση που απήργησαν και την 3/12/2015, η συγκεκριμένη περικοπή θα γίνει στη μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2016.

Έγινε η 1η από τις 5 κρατήσεις των 5€ σε όσους ανήκουν ΣΥ.Κ.Π.Ε. Αργολίδας-Αρκαδίας.

Δεκ 11

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΚΑΙ 2/Θ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2Θ ΚΑΙ 3Θ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Δεκ 10

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο των μεταθέσεων τρέχοντος σχολικού έτους και παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-12-2015 έως 31-12-2015.

Προκειμένου για την ταχύτερη και ορθότερη καταχώριση των αιτήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί :

  1. να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
  2. να καταχωρίσουν οπωσδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην οποία θα αποσταλεί σε μορφή pdf η εκτυπωμένη αίτησή τους, προκειμένου να την ελέγξουν και είτε να επισημάνουν στην υπηρεσία μας τυχόν λάθη/παραλείψεις, είτε να την εκτυπώσουν εις διπλούν και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη στην υπηρεσία μας, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης, μέχρι και 08-01-2015.
  3. στην περίπτωση των έγγαμων εκπαιδευτικών, να καταχωρίσουν το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου και το Δήμο της οικογενειακής τους μερίδας, ώστε να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα τα σχετικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
  4. στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν το ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικής μοριοδότησης σχολικές μονάδες, να υποβάλουν βεβαιώσεις των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων όπου υπηρετούν στις οποίες να αναφέρεται σαφώς το χρονικό διάστημα της υπηρέτησης του/της εκπαιδευτικού και οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες υπηρετεί στη σχολική μονάδα (π.χ. ο/η ……………, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ………, υπηρέτησε στο Δημ.Σχολείο ……………… από ………-…….-2015 έως ………-…….-2015, ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη).
  5. στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες είναι γονείς φοιτώντων τέκνων, να συνυποβάλουν βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων τους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά των αιτήσεών τους, ακόμη και αν τις έχουν υποβάλει στην αρχή του σχολικού έτους.
  6. να ελέγξουν πολύ προσεκτικά όλα τα πεδία της εκτυπωμένης αίτησής τους, καθώς υπέχει θέση δήλωσης του αρ.8 του Ν.1599/1986 και του αρ.3 παρ.3 του Ν.2690/1999 (μέρος Α΄, κεφ.Α΄, παρ.2.2 – σελ.4 – της εγκυκλίου του Υπουργείου).
  7. να τηρήσουν τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, όπως αυτές ορίζονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου.
  8. οι αποσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί σε άλλες περιοχές να υποβάλουν μαζί με τις αιτήσεις τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, ανακοινώσεις τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής απόσπασής τους και αναφορές ανάληψης υπηρεσίας σε αυτές, καθώς ενδέχεται να μην έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Δεκ 09

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 37/08-12-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 37/08-12-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 37/08-12-2015(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ)

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων