Μαρ 17 2019

Συντάκτης: κάτω από Συμμετοχή 2019

Συμμετοχή 2019

Κώστας Α.Γ – Μπαμπατσιάς Π. : ΘΕΜΑ: Automated Geometry Theorem Proving and Discovering with JAVA GEOMETRY EXPERT (JGEX)

Δείτε: https://blogs.sch.gr/zenonlig/files/2019/03/Euromath-Presentation-Final.pdf

Μία απάντηση μέχρι τώρα
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση