Άρθρα: Μάρτιος, 2011

Συνάδελφοι Η διαδικασία των συγχωνεύσεων έχει ξεκινήσει με τις προτάσεις των τοπικών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ήδη συναντά πανελλαδικά την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών και των γονέων, οι οποίοι βλέπουν να οδεύουμε ολοταχώς σε δραστική μείωση των οργανικών θέσεων και σε δημιουργία υπεράριθμων τμημάτων, μέσα σ’ ένα σχολείο κομμένο και ραμμένο για διαφοροποιημένα προγράμματα και «χορηγούς». […]