Αρχική » Χωρίς κατηγορία » Φτιάχνοντας ένα κυκλικό και ένα σωληνοειδές πηνίο.

Φτιάχνοντας ένα κυκλικό και ένα σωληνοειδές πηνίο.

Διαθέτουμε μια κουλούρα από ένα ομογενές και ισοπαχές σύρμα μήκους 100m. Όταν συνδέσουμε στα άκρα του μια πηγή με ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r1=2Ω, το σύρμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ιο=1 Α. Κόβουμε το σύρμα σε δύο τμήματα. Με το πρώτο, μήκους ℓ1=25m, κατασκευάζουμε ένα κυκλικό πηνίο (ένα πηνίο με σπείρες ομόκεντρους κύκλους, σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους) με ακτίνα r=25cm, το οποίο τροφοδοτούμε από την ίδια πηγή, δημιουργώντας το κύκλωμα του σχήματος.

Ένα-σύστημα-και-οι-τριβές

3.1. Κινηματική στερεού. Ομάδα Δ

Μια-κρούση-και-η-ταλάντωση-που-προκαλεί

Μια κρούση και η ταλάντωση που προκαλεί


Σχολιάστε

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων