Μια κρούση και η ταλάντωση

Μια πλάκα μάζας Μ=2kg ηρεμεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος, σε ύψος h1=0,4m. Σε μια στιγμή t=0, μια σφαίρα η οποία πέφτει κατακόρυφα συγκρούεται με την πλάκα, η οποία στη συνέχεια αρχίζει να εκτελεί μια κατακόρυφη ΑΑΤ, κατά την οποία το ελάχιστο ύψος από το έδαφος που φτάνει είναι h2=0,3m, τη στιγμή t1=(π/20)s=0,157s, για πρώτη φορά, ενώ η σφαίρα κινείται προς τα πάνω.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Όταν το νήμα γλιστράει στο αυλάκι της τροχαλίας

Η τροχαλία του σχήματος ακτίνας R=0,2m και μάζας Μ=3,5kg μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο της Ο. Περνάμε ένα μη εκτατό και αβαρές νήμα από το αυλάκι (ελάχιστου βάθους…) της τροχαλίας και στα άκρα του δένουμε δύο σώματα Α και Β με μάζας m1=0,2kg και m2=0,1kg, τα οποία αφήνουμε να κινηθούν, από τις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα. Αν το σώμα Α πέφτει με επιτάχυνση α1=1m/s2, να βρεθούν:

  1. Η γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά η τροχαλία.
  2. Η ενέργεια που μεταφέρεται στο υπόλοιπο σύστημα από το σώμα Α, μέχρι τη στιγμή t1=2s.

Ηλεκτρομαγνητισμός και συμμετρία στο επίπεδο

Ηλεκτρομαγνητισμός και συμμετρία στο επίπεδο

Ένα-σύστημα-και-οι-τριβές

ταχύτητα αντιδρασης

Δημοσιεύθηκε στη Φυσική Γ. | Σχολιάστε

Αρχεία στην ομάδα

Άλλο η κάθετη δύναμη δαπέδου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε