Η αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων και μια οριζόντια κίνηση

Δημοσιεύτηκε στις

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται κατά την διεύθυνση του άξονα x, ενός ορθογωνίου συστήματος αξόνων x,y,  ένα σώμα μάζας m=2kg με ταχύτητα υο=10m/s.…

Περισσότερα