Μάϊος 2021

Τα έργα των δυνάμεων σε ένα σύστημα

 

Ένας ευθύγραμμος και ένας κυκλικός αγωγός

Μια θέση σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Μια θέση σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

 

Για να δούμε, ποιο σώμα θα κινηθεί;

  

Το σώμα Α μάζας m1=2kg, είναι τοποθετημένο πάνω στο σώμα Γ, μάζας m2=1kg και το σύστημα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων είναι μ=0,5.  Σε μια στιγμή ασκούμε στο Α σώμα μια οριζόντια δύναμη μέτρου F=6Ν, όπως στο σχήμα.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

  1. i) Να εξετάσετε αν το σώμα Α θα γλιστρήσει πάνω στο Γ.
  2. ii) Αν το επίπεδο είναι λείο, να υπολογιστεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα Α.

Ταυτόχρονη λειτουργία δύο αντλιών

Πριν να αποκτήσει οριακή ταχύτητα!

Πριν να αποκτήσει οριακή ταχύτητα!

Πριν να αποκτήσει οριακή ταχύτητα!

 

Επιλέξτε διάγραμμα

Επιλέξτε διάγραμμα

 

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

 

Ένα σύστημα και οι τριβές.

Η σανίδα του σχήματος μάζας Μ ολισθαίνει σε ένα οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ και κάποια  στιγμή t1 έχει ταχύτητα V, προς τα δεξιά. Τη στιγμή αυτή αφήνεται πάνω της, χωρίς ταχύτητα, ένα σώμα Σ μάζας m, το οποίο εμφανίζει τον ίδιο συντελεστή τριβής με την σανίδα. Για τη στιγμή t1 αμέσως μόλις αφεθεί το σώμα Σ πάνω στη σανίδα:https://blogs.sch.gr/yliko/files/2021/04/Ένα-σύστημα-και-οι-τριβές.pdf

i) Για την τριβή που θα ασκηθεί στο σώμα Σ, ισχύει:

Ένα σύστημα και οι τριβές

Ελέγχουμε αν υπάρχει ροή, υπολογίζοντας και ταχύτητα.

 

Υλικό Φυσικής – Χημείας

Καλώς ήρθατε στο χώρο.

Μπορείτε να μας βρείτε στο δίκτυο:

ylikonet.gr

   

Φτιάχνοντας ένα κυκλικό και ένα σωληνοειδές πηνίο.

Διαθέτουμε μια κουλούρα από ένα ομογενές και ισοπαχές σύρμα μήκους 100m. Όταν συνδέσουμε στα άκρα του μια πηγή με ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r1=2Ω, το σύρμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ιο=1 Α. Κόβουμε το σύρμα σε δύο τμήματα. Με το πρώτο, μήκους ℓ1=25m, κατασκευάζουμε ένα κυκλικό πηνίο (ένα πηνίο με σπείρες ομόκεντρους κύκλους, σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους) με ακτίνα r=25cm, το οποίο τροφοδοτούμε από την ίδια πηγή, δημιουργώντας το κύκλωμα του σχήματος.

Ένα-σύστημα-και-οι-τριβές

3.1. Κινηματική στερεού. Ομάδα Δ

Μια-κρούση-και-η-ταλάντωση-που-προκαλεί

Μια κρούση και η ταλάντωση που προκαλεί

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων