ποιο σώμα θα κινηθεί;

Το σώμα Α μάζας m1=2kg, είναι τοποθετημένο πάνω στο σώμα Γ, μάζας m2=1kg και το σύστημα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων είναι μ=0,5.  Σε μια στιγμή ασκούμε στο Α σώμα μια οριζόντια δύναμη μέτρου F=6Ν, όπως στο σχήμα.

  1. i) Να εξετάσετε αν το σώμα Α θα γλιστρήσει πάνω στο Γ.
  2. ii) Αν το επίπεδο είναι λείο, να υπολογιστεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα Α.
  3. Fysiki_lykeioy_8_modified_new_5_new

Ταυτόχρονη-λειτουργία-δύο-αντλιών

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε