Βρισκόσαστε σε ένα  Ιστολόγιο, στο ΠΣΔ,  με αναρτήσεις που έχουν δημοσιευτεί στο δίκτυο:

 «Υλικό Φυσικής Χημείας».

 Μπορείτε να το επισκεφτείτε:

α1

 

Ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί τρία Ιστολόγια με επιλεγμένα θέματα, για μαθητές Α, Β και Γ Λυκείου

 

β1

   β2  

β3

 

 Μια σειρά συμπληρωματικών μπλογκ στο Blogspot.

 

γ1

 γ2

 

   Αλλά και ένα προσωπικό Ιστολόγιο στο  WordPress.com

 

 

 

dmargaris@gmail.com