Αρχεία για Μάρτιος, 2018

Β΄Γυμνασίου ΘΕ5 Διάσπαση και αντιπαλότητα στις θρησκείες (5 δίωρα)

8 Μάρτιος 2018

Πέντε φύλλα εργασίας για τη ΘΕ5 η οποία αναφέρεται στις θρησκευτικές συγκρούσεις: 1. ΘΕ5 I. Διαφωνίες και συγκρούσεις που τραυματίζουν 2. ΘΕ5 II. Χριστιανοί διώκουν Χριστιανούς. (1ο μέρος) 3. ΘΕ5 II. Χριστιανοί διώκουν Χριστιανούς. (2ο μέρος) 5. ΘΕ5 IV. Το αίτημα των θρησκειών για ειρήνη και καταλλαγή

Γ΄Γυμνασίου ΘΕ6 Από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου (4 δίωρα)

5 Μάρτιος 2018

Τέσσερα φύλλα εργασίας για τη ΘΕ6 η οποία αναφέρεται στην εσχατολογία: 1. ΘΕ6 Ι. Αν, πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος; 2. ΘΕ6 II. Η πορεία προς τα έσχατα μέσα από εικόνες και παραβολές 4. ΘΕ6 ΙV. Όταν ανοίγουν τα μάτια των ανθρώπων

Ένας σύντομος προβληματισμός στον Ύμνο της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου σε μορφή animation

1 Μάρτιος 2018

Μια μικρή αναφορά στον Ύμνο της Αγάπης σε μορφή animation. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου:  Ύμνος.