Aρχείο Δημοσιευμάτων

I.E.Π: Επιμόρφωση για τα νέα Προγράμματα Σπουδών κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά

iep schooltimegrΤο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αρωγός στο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας, υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και επικαιροποίηση των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της Γενικής, Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μόνο κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2021-2022) επιμορφώθηκαν πάνω από 125.000 εκπαιδευτικοί σε, χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ, προγράμματα μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη βάση (α) παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η «Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο», η «Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», (β) σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων όπως τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και η «Διαφοροποιημένη διδασκαλία», (γ) εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών πολιτικών όπως η «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη» (GENE)» και (δ) αναγκαίων υποστηρικτικών πρακτικών και παροχής εκπαιδευτικού υλικού, όπως η «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και η «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη 25.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της Ειδικής Αγωγής που ολοκλήρωσαν, το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022, την εξ αποστάσεως, μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC), επιμορφωτική δράση «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού».

Η προσήλωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην τεράστια σημασία της επιμόρφωσης ως διαδικασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και των επόμενων σχολικών ετών με την παροχή νέων επιμορφωτικών κύκλων για τα ήδη παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα και την εισαγωγή νέων επιμορφωτικών δράσεων.

Συγκεκριμένα, την τρέχουσα σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί η «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για 18.353 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, η επιμόρφωση στα «Νέα Προγράμματα Σπουδών» για 30.000 εκπαιδευτικούς και η επιμόρφωση στη «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» για επιπλέον 15.000 εκπαιδευτικούς, ενώ προγραμματίζονται επιμορφωτικά προγράμματα για τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με ωφελούμενους 15.000 εκπαιδευτικούς, τις «Ψηφιακές δεξιότητες» με ωφελούμενους 120.000 εκπαιδευτικούς μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τους «Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας» με επιμορφωτικό στόχο τους 4.550 εκπαιδευτικούς.

Συνολικά, πάνω από 250.000 εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής την περίοδο 2021-25 με μοναδικό γνώμονα την έμπρακτη υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου.

I.E.Π.

Iδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης Αρχιεπισκοπής Αθηνών: Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα για την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022- Αυγούστου 2023

 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε κληρικούς και λαϊκούς, εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου τους.

Η πρόσκληση αφορά στις θεματικές ενότητες:

  1. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
  2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 
  3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  4. ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
  5. ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ: ΚΟΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

που θα υλοποιηθεί με την σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης το επιμορφωτικό έτος Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://ops.ipe.gr, επιλέγοντας «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως 2 προγράμματα.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 3352362, 2103352373210 3352374, και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ. είτε στα e-mail: programmata.ipe@gmail.com , epikoinonia.ipe@yahoo.com , grammateia.ipe@gmail.com .

Εδώ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Oδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο σχ. έτους 2022-2023

. νέων βιβλίων ΙΕΠ

ΣΧΕΤ.:   α) Η αποφ. με Α.Π. 109187/Δ2/08.09.2022 του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ Αλεξ. Κόπτση (για το Γ/σιο)

                 β) Η αποφ. με Α.Π. 113457/Δ2/19.09.2022 της Υφ/γού Ζωής Μακρή (για το ΓΕΛ)

Aπό το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκαν οι ως άνω, υπό ΣΧΕΤ. «α» και «β», Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο για την ήδη αρξαμένη σχολική χρονιά (2022-2023). Βάσει των Οδηγιών αυτών παραμένουν και τη φετινή χρονιά σε ισχύ τα “μεταβατικά” Προγράμματα Σπουδών και τα “μεταβατικά”, επίσης, βιβλία. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται τα Προγράμματα Σπουδών που ορίζονται:

► για το Γυμνάσιο στο Φ.Ε.Κ. 698 τ. Β΄/04.03.2020

► για το Γενικό Λύκειο στο ΦΕΚ 699, τ. Β’ /04-03-2020

τα οποία μπορούν οι συνάδελφοι εκπ/κοί που διδάσκουν το ΜτΘ  (κλ. ΠΕ01 / Α’ ανάθεση και κλ. ΠΕ02/Γ’ ανάθεση) να «κατεβάσουν» (download) πατώντας πάνω στο / στα ΦΕΚ (στα οποία είναι ενσωματωμένος ψηφιακός σύνδεσμος / link)

Eπίσης ενημερώνω ότι για τα νέα Προγράμματα Σπουδών (τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά για 2η συνεχή χρονιά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία) το ΥΠΑΙΘ έχει σχεδιάσει τη διοργάνωση εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων 36 ωρών (8 ώρες σύγχρονη, 28 ώρες ασύγχρονη εκ των οποίων οι 8 ώρες αφορούν ατομική μελέτη – προετοιμασία – σενάρια) τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν – με φορέα το Ι.Ε.Π. – κατά τη τρέχουσα χρονιά.

Τα νέα Π.Σ. για τα Θρησκευτικά θα εφαρμοσθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας από τη επόμενη σχολική χρονιά (2023-2024).

Απαλλαγή υπό προϋποθέσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών – Oδηγίες και διευκρινίσεις περί της ακολουθητέας διαδικασίας

φωτοΕκ μέρους του Συντονιστή Θεολόγων του Περιφερειακού Κέντρου Εκπ/κού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδος και αναφορικώς με τα θέματα,

α) της (υπό προϋποθέσεις) δυνατότητας απαλλαγής μη Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών από τα Θρησκευτικά, και,

β) της ακολουθητέας διαδικασίας απαλλαγής από την παρακολούθηση του μαθήματος που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση για τους αλλοδόξους, ετεροδόξους, αθέους και αγνωστικιστές,

εστάλη (05.09.2022) προς τους Διευθυντές/-τριες των σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος,

  • Έγγραφο με Οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου, ως ακολούθως:Λήψη αρχείου

 

 

 

 

Παραμένει υποχρεωτικό το ΜτΘ για τους χριστιανούς ορθοδόξους μαθητές – Εκδόθηκε και η υπ. απόφαση-εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για το πλαίσιο των απαλλαγών

ΤΒ

To video με τις δηλώσεις για τα Θρησκευτικά

(δείτε για τα Θρησκευτικά από 01:12:39 και μετά)

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι υπέρτερη αρχή της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και, συνεπώς, αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε είναι οι αποφάσεις του ΣτΕ που ορίζουν ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι και, άρα, θα παραμείνει υποχρεωτικό για τους χριστιανούς ορθοδόξους, με το δικαίωμα απαλλαγής της παρακολούθησής του να περιορίζεται στους αλλόθρησκους, αλλόδοξους, αθέους και αγνωστικιστές, ότι δηλ. ισχύει σήμερα»

Tα παραπάνω δήλωσε σήμερα το Παρασκευή (02.09.2022) πρωϊ στην εκπομπή «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΙ η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως δίνοντας ένα τέλος στο “σήριαλ” που αφορά στο θέμα των απαλλαγών από το ΜτΘ, επισημαίνοντας ότι αφ΄ ής στιγμής υπάρχουν και είναι ισχυρές νομικά οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η Γνωμοδότηση της Αρχής ΠΔΠΧ για απαλλαγές χωρίς προϋποθέσεις, δηλ. απαλλαγές σε όλους ακόμη και σε χριστιανούς, διότι αυτό αντιβαίνει στις όχι μια (1) και δυό (2), αλλά τέσσερις (4) αποφάσεις το ΣτΕ, τις οποίες ως Διοίκηση είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε.

Αργά σήμερα το απόγευμα – και εν όψει της ενάρξεως των μαθημάτων τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου – εκδόθηκε και η σχετική με Α.Π 106646/ΓΔ4/02-09-2022 υπουργική εγκύκλιος-απόφαση που ορίζει το σχετικό πλαίσιο, διατηρώντας ουσιαστικά το μέχρι τώρα υφιστάμενο, δηλ. υποχρεωτικότητα παρακολούθησης του ΜτΘ για τους χριστιανούς ορθοδόξους μαθητές και παροχή δυνατότητας απαλλαγής για αλλοθρήσκους, ετεροδόξους, αθέους, αγνωστικιστές, κλπ., δια της υποβολής σχετικής αιτήσεως προς τον Δ/ντή του σχολείου με την επίκληση λόγων «θρησκευτικής συνείδησης».
  • Διαβάστε, επίσης, εδώ το άρθρο μου «E, όχι και προαιρετικά τα Θρησκευτικά!«, (28 Αυγ. 2022) στο Οrthodoxia.info

 

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στή Μεταπολίτευση [1974-1980]

24η Ἰουλίου 1974 ὥρα 4η πρωϊνή. Ἡ ὀρκωμοσία Καραμανλῆ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Ξημερώνει Δημοκρατία!

 

Mε αφορμή τη 48η επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας δημοσιεύθηκε στο Orthodoxia.info άρθρο μου που αφορά στη συμβολή του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή στην αποκατάσταση της νομιμότητας και κανονικότητας  – και – στο χώρο της (διοικούσας) Εκκλησίας που τόσο είχε ταλαιπωρηθεί από έξωθεν παρεμβάσεις κατά τήν περίοδο τῆς επτάχρονης δικτατορίας (1967-1974).

Εκτεταμένο μελέτημα για το ίδιο θέμα   («Ο Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στή Μεταπολίτευση [1974-1980]») έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική έκδοση «Eusebius Lab International Working Paper 2022/04» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής τοῦ ΑΠΘ και μπορείτε να το διαβάσετε και «κατεβάσετε» (download) απ΄ εδώ:Λήψη αρχείου

Συμμετοχή του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας στη διημερίδα για τα 100+2 χρόνια από την κοίμηση του Αγ. Νεκταρίου, στη Ριζάρειο Σχολή των Αθηνών

Diimerida sti Rizareio

Συμμετοχή του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας στις διήμερες εκδηλώσεις στη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, στην Αθήνα.

* Πατήστε εδώ για πλούσιο φωτορεπορτάζ

 

 

Οι «Οδηγοί Εκπαιδευτικού» για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

 

.gif

Aναρτήθηκαν από το ΙΕΠ οι «Οδηγοί Εκπαιδευτικού» για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Γυμνασίου, Λυκείου και Δημοτικού που ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας και θα εφαρμοσθούν κανονικά, σε καθολικό επίπεδο, από το σχολικό έτος 2023-2024 σε όλα τα σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια, Δημοτικά) της χώρας.

Οδηγός Εκπαιδευτικού Γυμνασίου

Οδηγός Εκπαιδευτικού Λυκείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού Δημοτικού

Πεντηκοστή, το άνοιγμα της Εκκλησίας στον κόσμο

Η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος – El Greco, αρχές 17ου αι.

«Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. Και το μυστήριον όσον, ως μέγα τε και σεβάσμιον…». Δηλαδή, μας λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος [1], γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και την έλευση του Πνεύματος και το χρόνο εκπλήρωσεως της υποσχέσεως και την εκπλήρωση εκείνου στο οποίο είχαμε ελπίσει. Και πόσο μεγάλο είναι αυτό το μυστήριο! Πόσο μεγάλο και πόσο αξιοσέβαστο!

Συμπληρώθηκαν πενήντα μέρες από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δέκα από την άνοδό Του στους ουρανούς και ο αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: «Περί της εορτής βραχέα φιλοσοφήσωμεν, ίνα πνευματικώς εορτάσωμεν… Και ουδέν ούτως ευφραίνει καλόν των φιλοκάλων ουδένα, ως το πανηγυρίζειν πνευματικώς τον φιλέορτον» [2]. Δηλαδή: Aς εξετάσουμε για λίγο φιλοσοφικά τα σχετικά με την εορτή, για να γιορτάσουμε πνευματικά… Και κανένα καλό δεν ευχαριστεί εκείνους οι οποίοι αγαπούν το καλό, όσο το να γιορτάζει πνευματικά ο πανηγυριστής. Ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή του αγίου Γρηγορίου, κι’ ας προσπαθήσουμε να δώσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης γιορτής, το νόημα το πνευματικό.

Το θαυμαστό γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στην κοινότητα των μαθητών – η Πεντηκοστή – προσδιορίζεται από τους ιστορικούς επιστήμονες [3] και χρονικά και συγκεκριμένα ότι έγινε ένα Σάββατο ή μια Κυριακή κατά τα τέλη Μαϊου του ’30. Ο Λουκάς αρχίζει τη διήγησή του για τη κάθοδο του Αγίου Πνεύματος με χρονικό προσδιορισμό επισημαίνοντας ότι το γεγονός της επιφοίτησης έγινε όταν έφθασε η ημέρα της ιουδαϊκής Πεντηκοστής [4] (Πραξ. 2,1). Μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού, η ευρύτερη ομάδα των μαθητών του («όχλος ονομάτων ως εκατόν είκοσι», Πραξ. 1,15) ήσαν «προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τη προσευχή και δεήσει» (Πραξ. 1, 14) στο υπερώον της Ιερουσαλήμ. Ομως αυτή η σύναξη δεν αποτελούσε ακόμα την Εκκλησία. Ηταν μια συνάθροιση ανθρώπων που τους ένωναν κοινές μνήμες και κοινές ελπίδες. Ανθρώπων πτοημένων, δίχως σαφή επίγνωση για το τι προσκαρτερούν και για ποιό έργο έχουν κληθεί. Πριν από λίγες ακόμη μέρες ρωτούσαν τον Διδάσκαλό τους, αν μέσα στην ίδια αυτή χρονιά θα ελευθέρωνε τον ιουδαϊκό λαό από το ζυγό των Ρωμαίων και θα αποκαθιστούσε το Βασίλειο του Ισραήλ (Πραξ. 1,6). Oι άνθρωποι αυτοί και η συνάθροισή τους μεταμορφώνονται ριζικά με το γεγονός της Πεντηκοστής. (περισσότερα…)

ΤO ZHTHMA TΩΝ «12». Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση του προβλήματος των εκπτώτων Μητροπολιτών από την Επταετία (1967-1974) έως και τη Μεταπολίτευση (1990-1996), εκδ. Αιακός, Πειραιάς, 2022, σσ. 196 (e-Book).

Eξώφυλλο 2 page 00011

Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το εκκλησιαστικό πρόβλημα, το οποίο ταλάνισε την ελλαδική διοικούσα Εκκλησία εσωτερικά, αλλά και δημιούργησε τριβές στις σχέσεις της με την Πολιτεία, σχεδόν επί μια 30ετία. Συγκεκριμένα πρόκειται για την περίοδο από το 1967 (με τo διορισμό από τη δικτατορία – και σε αντικατάσταση της κανονικής 56μελούς Ιεραρχίας – της λεγομένης 8μελούς «Αριστίνδην» Συνόδου εκ της οποίας εξελέγησαν ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης και 29 νέοι Μητροπολίτες) μέχρι το 1996 (οπότε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας απέρριψε τις προσφυγές των λεγομένων «ιερωνυμικών»  Mητροπολιτών, εκείνων που διεκδικούσαν την επάνοδό τους στις έδρες απ’ τις οποίες εξέπεσαν το 1974, μετά τη πτώση του Aρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Κοτσώνη και την ανάρρηση στην Αρχιεπισκοπή του από Ιωαννίνων Μητροπολίτου Σεραφείμ Τίκα).

Εξετάζονται και αναλύονται οι πολιτικές και εκκλησιαστικές συνθήκες που το προκάλεσαν. Παράλληλα με την ιστορική παράθεση των γεγονότων  εξετάζονται υπό το πρίσμα των ιερών κανόνων και των νόμων οι πράξεις της κεντρικής (Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας)  εκκλησιαστικής διοίκησης της επίμαχης περιόδου, χωριζομένης με αντίστοιχα κεφάλαια σε τρία διαστήματα:

α) από το 1967 – έτος κατά το οποίο δημιουργήθηκε το πρόβλημα με την ανάρρηση σε επισκοπικούς θρόνους υποψηφίων, όχι από κανονική Ιεραρχία, αλλά από τη λεγόμενη «Aριστίνδην» Ιερά Σύνοδο – μέχρι και το 1974, οπότε οι ούτω πως εκλεγέντες αρχιερείς (οι δέκα τον αριθμό «ιερωνυμικοί», αποτελέσαντες μαζί με τους δύο, επίσης, κηρυχθέντες εκπτώτους προϊερωνυμικούς Μητροπολίτες, την λεγόμενη ομάδα των «12») κηρύχθηκαν έκπτωτοι,

β) από το 1974 μέχρι το 1989, οπότε το πρόβλημα είχει μπεί στο αρχείο και, ουσιαστικά, τελούσε σε «λήθαργο», παρά τις παρασκηνιακές κινήσεις για επανεξέτασή του, η οποία επιδιώχθηκε  μέσω επαφών των εκπτώτων – σχολαζόντων αρχιερέων με πολιτικούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες, επί σκοπώ την επάνοδό τους στην ενεργό  δράση και

γ) από το 1989 μέχρι το 1996, διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου παραχωρήθηκε το δικαίωμα προσφυγής των εκπτώτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και εκδόθηκε απόφαση που τους δικαίωνε (1990), ωστόσο, το 1996 εκδόθηκε (μέσω νομικών ελιγμών εκ μέρους της πολιτείας, συνεργούσης της τότε διοικήσεως της Εκκλησίας) νέα, καταδικαστική απόφαση από το ίδιο το δικαστήριο (ΣτΕ), που σήμανε ουσιαστικά την λήξη του ζητήματος από νομικής, τουλάχιστον, πλευράς, και την οριστικοποίηση της αρχικώς επιβληθείσας ποινής της έκπτωσης από το θρόνο των «12» (δύο «προ – ιερωνυμικών» και δέκα υπό της λεγομένης «Aριστίνδην» Συνόδου εκλεγέντων – επί Αρχιεπισκοπείας Ιερωνύμου)  Μητροπολιτών.

Στη μελέτη έχουν περιληφθεί (μετά σχολιασμού και κριτικών παρατηρήσεων) και οι κύριες αποφάσεις των εκκλησιαστικών πειθαρχικών οργάνων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και του  ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ), οι οποίες εκδόθηκαν μ’ αφορμή το «πρόβλημα των δώδεκα» (1967 και εντεύθεν) και αποτελούν τη σύγχρονη νομολογία σε θέματα εκλογής, αναγνώρισης και κατάστασης αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. To βιβλίο (σσ.196) έχει κυκλοφορήσει (Απρίλιος 2022) από τις Εκδόσεις «ΑΙΑΚΟΣ», οδ. Σουρή Γ. 20 – 18547 Πειραιάς. ISBN: 978-618-5666-48-4. Με την άδεια του συγγραφέα προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή (e-Book), μέσω της εφημερίδας «Χριστιανική» («Χ»), δωρεάν στους συνδρομητές της εφημερίδας ενώ στους φίλους αναγνώστες της διατίθεται στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ ως έσοδο-ενίσχυση για τη «Χ». Η προσφορά-διάθεση γίνεται σε μορφή CD-ROM.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία της «Χ», στο τηλ.: 210-3806863 ή στο e-mail:  efim.xristianiki@gmail.com 

xristianiki.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων