Αρχική » Γενικά » Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς στην ΕξΑΕ, μέσω διαδικτυακών ανοικτών μαθημάτων

Aρχείο Δημοσιευμάτων

Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς στην ΕξΑΕ, μέσω διαδικτυακών ανοικτών μαθημάτων

Tην έναρξη δύο διαδικτυακών ανοικτών μαθημάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ) ανεκοίνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το πρώτο που θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην «Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση». ο πρόγραμμα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://elearn.aegean.gr

Το δεύτερο θα υλοποιηθεί από το «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη «Μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση«. Το μάθημα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn του ΕΑΠ που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://learn.eap.gr

Αμφότερα τα ταχύρρυθμα αυτά επιμορφωτικά προγράμματα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με τα αντίστοιχα ΑΕΙ.

Για να τα παρακολουθήσετε – και να λάβετε τη σχετική Βεβαίωση – θα πρέπει να αποκτήσετε, σε καθένα από αυτά λογαριασμό εισόδου, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται μέσω των ως άνω – αντιστοίχων για κάθε πρόγραμμα – ιστοσελίδων.


Σχολιάστε

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων