Πως αλλάζω το όνομα της σχολικής μονάδας

  1. Στην αρχική σελίδα του προτύπου πατήστε διπλό αριστερό κλικ εντός του πεδίου «Όνομα σχολικής μονάδας». Εμφανίζεται ο κέρσορας μέσα στο πεδίο του κειμένου και πάνω από αυτό ο επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίον έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το κείμενο.4
  2. Η επεξεργασία του κειμένου γίνεται και αν κάνετε δεξί κλικ στο πεδίο του κειμένου ή αριστερό κλικ και επιλογή του εικονιδίου 1.  Κατόπιν επιλέξτε Επεξεργασία κειμένου.

1