Πως μπορώ να επεξεργαστώ ένα μενού και να προσθέσω σελίδα σε αυτό

 1. Κάνετε δεξί κλικ εντός του πεδίου του μενού και στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Νέο Αντικείμενο στο μενού.3
 2. Στην επόμενη καρτέλα σας δίνεται η δυνατότητα για:
  • Αλλαγή του ονόματος της σελίδας του μενού, επιλογή (1).
  • Επιλέξτε Σελίδα, επιλογή (2), για να έχει το νέο αντικείμενο τη μορφή σελίδας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε το νέο αντικείμενο να έχει τη μορφή συνδέσμου ή αναδυόμενου παράθυρου επιλέξτε τις αντίστοιχες επιλογές.
  • Αντιγραφή διάταξης από άλλη σελίδα, επιλογή (3), για να έχει η νέα σελίδα την ίδια δομή με μια υφιστάμενη σελίδα.
  • Επιλέξτε Εφαρμογή, επιλογή (4), για να εφαρμόσετε τα παραπάνωscreenshot sb.sch .gr 2022.04.06 15 31 35
 3. Η σελίδα Ανακοινώσεις έχει προστεθεί στο μενού.screenshot sb.sch .gr 2022.04.12 11 16 07Η προσθήκη μίας σελίδας στο μενού γίνεται και με τον παρακάτω τρόπο:

1. Κάνετε δεξί  κλικ εντός του πεδίου του μενού ή αριστερό κλικ και επιλογή του εικονιδίου 1 . Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Επεξεργασία Μενού.4

2. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Νέο Αντικείμενο.screenshot sb.sch .gr 2022.04.06 15 27 23

3. Στην επόμενη καρτέλα σας δίνεται η δυνατότητα για:

 • Αλλαγή του ονόματος της σελίδας του μενού, επιλογή (1).
 • Επιλέξτε Σελίδα, επιλογή (2), για να έχει το νέο αντικείμενο τη μορφή σελίδας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε το νέο αντικείμενο να έχει τη μορφή συνδέσμου ή αναδυόμενου παράθυρου επιλέξτε τις αντίστοιχες επιλογές.
 • Αντιγραφή διάταξης από άλλη σελίδα, επιλογή (3), για να έχει η νέα σελίδα την ίδια δομή με μια υφιστάμενη σελίδα.
 • Επιλέξτε Εφαρμογή, επιλογή (4), για να εφαρμόσετε τα παραπάνωscreenshot sb.sch .gr 2022.04.06 15 31 35 1

4. Στην επόμενη καρτέλα έχει προστεθεί η νέα σελίδα στη λίστα του μενού. Επιλέγοντας το νέο αντικείμενο μπορείτε να το σύρετε (λειτουργία Drag and Drop) και να το τοποθετήσετε οπουδήποτε επιθυμείτε στη λίστα του μενού. Επίσης μπορείτε να το διαγράψετε επιλέγοντας το κουμπί διαγραφής x. Για την εφαρμογή των παραπάνω επιλέξτε Εφαρμογή.screenshot sb.sch .gr 2022.04.07 08 45 24