Εγκατάσταση προδιαμορφωμένου WordPress θέματος για σχολείο

Για την εγκατάσταση του προδιαμορφωμένου WordPress θέματος για σχολεία θα πρέπει να μην υπάρχει εφαρμογή ή ιστοσελίδα στο ριζικό φάκελο του προς εγκατάσταση ιστότοπου. Εφόσον υπάρχει και επιθυμείτε τη διατήρησή του, προτείνουμε τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας πριν την εκτέλεση της διαδικασίας.

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://webhost.sch.gr, συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.
 2. Από το μενού αριστερά επιλέξτε ΠΣΔ WordPress, (1) και οδηγείστε στην σελίδα Εγκατάσταση Προδιαμορφωμένου WordPress για Σχολείο.
 3. Στην επόμενη καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα για :
  • Ορισμός του τίτλου του ιστοτόπου, επιλογή (2)
  • Επιλογή του προτύπου για Σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιλογή (3). Υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε προεπισκόπηση των προτύπων, όπως φαίνεται στο δεξί μέρος της παρακάτω εικόνας.
  • Ορισμός των στοιχείων Διαχειριστή WordPress (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, email), επιλογή (4)
 4. Μετά τον ορισμό των παραπάνω στοιχείων, επιλέξτε ΟΚ (5).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση προεγκαταστημένης εφαρμογής ή ιστοσελίδας στο ριζικό φάκελο, πρέπει να επιλέξετε Αντικατάσταση υφιστάμενου ιστοτόπου (6).

Πως μπορώ να σκανάρω με το ImunifyAV για κακόβουλο περιεχόμενο στη σελίδα μου;

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://webhost.sch.gr και συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Τοποθεσίες Web & Τομείς. Στον τομέα που θέλετε να σαρώσετε επιλέξτε Λογισμικό προστασίας από ιούς ImunifyAV, για να σαρώσετε τα αρχεία σας και να ελέγξετε τυχόν ύπαρξη κακόβουλου υλικού.
 3. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Επιστρέψτε στη λίστα τομέων.
 4. Για να εκκινήσετε το σκανάρισμα, επιλέγετε Σάρωση, ώστε να πραγματοποιηθεί σε μία ιστοσελίδα. Εναλλακτικά, εάν το πακέτο σας περιλαμβάνει παραπάνω από ένα τομέα και επιθυμείτε να σκαναριστούν όλα, τότε επιλέγετε Σάρωση όλων.
 5. Ξεκινάει το σκανάρισμα και στο πεδίο Κατάσταση Ενέργειας φαίνεται το ποσοστό εξέλιξης της διαδικασίας.
 6. Σε περίπτωση που το ImunifyAV δεν εντοπίσει κάποιο malware στα αρχεία σας, τότε στο πεδίο Κατάσταση θα υπάρξει η ένδειξη Καθαρό. Εφόσον εντοπιστεί malware είτε κενά ασφαλείας στον κώδικά σας, στο πεδίο Κατάσταση Ενέργειας θα εμφανιστεί η ένδειξη Μολυσμένο.
 7. Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν κενά ασφαλείας ή malware, στο πεδίο Κατάσταση Ενέργειας εμφανίζεται αναφορά του ImunifyAV, που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα μολυσμένα αρχεία.

Πως μπορώ να μετακινήσω τα αρχεία σε φακέλους;

 1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα τικάρετε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε π.χ. testpage.txt (2) και επιλέξτε Μετακίνηση (3).
 2. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε το φάκελο, στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το αρχείο π.χ. SCH και επιλέξτε ΟΚ.

  Το αρχείο testpage.txt έχει μετακινηθεί στο φάκελο SCΗ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Πως μπορώ να επεξεργαστώ τα αρχεία στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου;

 1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα τικάρετε το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε π.χ. testpage.txt (2), επιλέξτε το εικονίδιο (3) και στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Επεξεργασία στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (4).
 2. Στην επόμενη καρτέλα μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο και επιλέξτε Αποθήκευση

Πως μπορώ να μετονομάσω τους φακέλους και τα αρχεία;

 1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα τικάρετε το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε π.χ. SCH (2), επιλέξτε το εικονίδιο (3) και στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Μετονομασία (4).
 2. Στην επόμενη καρτέλα συμπληρώνετε το όνομα του καταλόγου / φακέλου και επιλέξτε ΟΚ.

Πως μπορώ να αλλάξω δικαιώματα σε φακέλους και αρχεία;

 1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα τικάρετε το φάκελο που θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα π.χ. SCH (2), επιλέξτε το εικονίδιο (3) και στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Αλλαγή δικαιωμάτων (4).
 2. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε τα δικαιώματα που θα έχουν οι χρήστες στον συγκεκριμένο φάκελο και επιλέξτε Αποθήκευση.

Πως μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο κατάλογο / φάκελο;

 1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο που θέλετε να προσθέσετε το φάκελο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα επιλέξτε το + (2) και στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Δημιουργία καταλόγου (3).
 2. Στην επόμενη καρτέλα συμπληρώνετε το όνομα του καταλόγου / φακέλου και επιλέξτε ΟΚ.

  Ο νέος κατάλογος / φάκελος SCH έχει δημιουργηθεί μέσα στον αρχικό κατάλογο httpdocs, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Διαχειριστής αρχείων, File Manager

Για να διαχειριστείτε τα αρχεία και τους φακέλους, ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://webhost.sch.gr και συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Από το μενού αριστερά επιλέξτε Αρχεία και οδηγείστε στην κεντρική σελίδα διαχείρισης αρχείων.Στη διαχείριση αρχείων η αριστερή λίστα περιλαμβάνει όλους τους αρχικούς καταλόγους και η δεξιά λίστα τους φακέλους και τα αρχεία που περιλαμβάνονται στους αρχικούς καταλόγους.

Λειτουργία συντήρησης

Όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην ιστοσελίδα WordPress, χωρίς να γίνονται ορατές από τους επισκέπτες, μπορείτε να θέσετε την ιστοσελίδα σε λειτουργία συντήρησης. Για να το κάνετε αυτό ακολουθείστε τα επόμενα βήματα:

 1. Στην εγκατάσταση WordPress που θέλετε να μπει σε λειτουργία συντήρησης επιλέξτε Λειτουργία συντήρησης.
 2. Για την επεξεργασία της σελίδας συντήρησης επιλέξτε το εικονίδιο
 3. Στην επόμενη καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα για :
  • Αλλαγή του τίτλου της σελίδας συντήρησης, επιλογή (1)
  • Αλλαγή του κειμένου της σελίδας συντήρησης, επιλογή (2)
  • Καθορισμό μετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλογή (3)
  • Σύνδεση της σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα, επιλογή (4)

  Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συντήρησης, επιλέξτε ΟΚ.

 4. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε την οθόνη της λειτουργίας συντήρησης πέρα από τις επιλογές που παρέχονται εδώ, επιλέξτε Προσαρμογή. Μπορείτε πάντα να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο πρότυπο σε περίπτωση λάθους επιλέγοντας Επαναφορά προεπιλογής.