Comenius 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας με το Izmir Kiz Lisesi

http://prezi.com/fdvcpcorlmol/comenius-unescco-4th-epal-patras-izmir-kiz-lisesi/

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | Σχολιάστε

Χορήγηση υποτροφιών από την Κυβέρνηση της Κίνας στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση


Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
http://minedu.gr/publications/docs2013/scanned_chinese_government_scholarships_26fe13__2__130226.pdf

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | Σχολιάστε

Δημοσιεύθηκε η εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Comenius 2013

Πηγή: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.iky.gr//ethniki-prosklisi-comenius/item/download/988_26d104a10a4ac9ca031cc4cb6d5895bd&chrome=true

Ανακοινώθηκε η εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το τομεακό πρόγραμμα Comenius για το έτος 2013. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση στη σχετική σελίδα του ΙΚΥ.
Ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση– αφορά ατομική κινητικότητα εκπαιδευτικών
Καταληκτικές ημερομηνίες:
16η Ιανουαρίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν 1/5/2013 – 31/8/2013
30η Απριλίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν 1/9/2013 – 31/12/2013
17η Σεπτεμβρίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν 1/1/2014 – 30/4/2014

Σχολικές συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς)
Επιπλέον των λοιπών εθνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο σχολικά ιδρύματα τα οποία α) δεν έχουν επιχορηγηθεί στο πλαίσιο της δράσεις Comenius Σχολικές Συμπράξεις στο παρελθόν ή β) έχουν εγκριθεί το έτος 2007 ή προγενέστερα.
Σε μια σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένα ελληνικό σχολείο
.
Κάθε ελληνικό σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη.
Καταληκτική ημερομηνία η 21η Φεβρουαρίου 2013

Τοποθέτηση Μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
Καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιανουαρίου 2013

Υποδοχή Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού
Καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιανουαρίου 2013

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | Σχολιάστε

Κοινό θεματικό σεμινάριο τομεακών προγραμμάτων Comenius –Grundtvig

Αναδημοσίευση από το ΙΚΥ
Η Εθνική Μονάδα σας ενημερώνει οτι δεν θα δεχθεί άλλες αιτήσεις συμμετοχής για το κοινό θεματικό σεμινάριο Comenius-Grundtvig, λόγω της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών.
Η ακόλουθη πρόσκληση αφορά κατ’ αρχήν τα σχολεία που έχουν ενεργό πρόγραμμα Comenius αυτή τη χρονιά ενώ παράλληλα είναι μια ευκαιρία για σχολεία που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης να παρακολουθήσουν προγράμματα κατά την υλοποίησή τους και να εμπνευστούν από αυτά.
Αγαπητοί συνεργάτες,
Παρακαλούμε δείτε σε επισύναψη την περιγραφή του κοινού θεματικού σεμιναρίου των τομεακών προγραμμάτων Comenius-Grundtvig που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση-ΙΚΥ, τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 με θέμα «Ενισχύοντας το διάλογο μεταξύ των γενεών-Η συμβολή του προγράμματος Δια βίου Μάθηση».
Για τη συμμετοχή απαιτείται η υποβολή στην Εθνική Μονάδα του συνημμένου δελτίου συμμετοχής το αργότερο έως 15/11/2012.Σημειώνεται ότι η Εθνική Μονάδα θα καλύψει τα έξοδα μετάβασης για τους συμμετέχοντες εκτός Αθηνών. Ωστόσο, καθώς η χωρητικότητα της αίθουσας στην οποία θα διεξαχθεί το σεμινάριο ανέρχεται σε 80 άτομα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τα δελτία συμμετοχής που θα υποβληθούν.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση.
Με εκτίμηση,
Μ.Ξαρχουλάκου
Συντονίστρια τομεακού προγράμματος Comenius

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα:
https://docs.google.com/document/d/1Co0HUvguzb-rjulv265sgoiMCfgj5359jGqwzIuIZRU/edit
https://docs.google.com/document/d/15oeolOPQnt6T0EkBsirZjH4DxWTz6Qo569jdapiQsPg/edit

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | Σχολιάστε

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το LLP και κριτήρια επιλεξιμότητας για τις εκπαιδευτικές συμπράξεις Comenius

Πηγές: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:EL:PDF
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/national13_en.pdf

Προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

  Κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του Comenius 3 Δεκεμβρίου 2012

  Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
  Πρώτη προθεσμία:
  16 Ιανουαρίου 2013
  περαιτέρω προθεσμίες:
  30 Απριλίου 2013
  17 Σεπτεμβρίου 2013

  Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού στο πλαίσιο του Comenius
  31 Ιανουαρίου 2013

  Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα
  31 Ιανουαρίου 2013

  Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη μεταφορά της καινοτομίας
  31 Ιανουαρίου 2013

  Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da Vinci) Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ) 1 Φεβρουαρίου 2013

  Πρόγραμμα Jean Monnet 15 Φεβρουαρίου 2013

  Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις· Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio· Grundtvig: Εργαστήρια 21 Φεβρουαρίου 2013

  Erasmus: Εντατικά προγράμματα (IP), κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και περιόδους άσκησης (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού περιόδου άσκησης κοινοπραξίας Erasmus) και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και εκπαίδευση προσωπικού)
  8 Μαρτίου 2013

  Grundtvig: Περίοδοι άσκησης σε θέση βοηθού, σχέδια εθελοντισμού για ηλικιωμένα άτομα 28 Μαρτίου 2013

  Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  πρώτη προθεσμία
  28 Μαρτίου 2013
  δεύτερη προθεσμία
  15 Οκτωβρίου 2013

  Εγκάρσιο πρόγραμμα: όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες
  28 Φεβρουαρίου 2013

  Κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συμπράξεις Comenius
  Ελλάδα

  1.Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε εκπαιδευτική σύμπραξη Comenius μπορεί να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση εφόσον η προηγούμενη σύμπραξη στην οποία συμμετείχε έχει ολοκληρωθεί εδώ και 3 χρόνια
  2.Ένα σχολείο από την Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει σε μια αίτηση. Αν συμμετέχουν 2 ή περισσότερα είναι μη επιλέξιμα
  3.Μια αίτηση χρηματοδότησης ανά σχολείο είναι αποδεκτή. Αν ένα σχολείο υποβάλλει παραπάνω αιτήσεις, θα θεωρηθεί μη επιλέξιμο

  Εθνικές προτεραιότητες
  1.Σχολεία που ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Νόμος 3879/2010) μοριοδοτούνται με 5 μονάδες επιπλέον
  2.Εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στις περιοχές Βόρειο-Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία μοριοδοτούνται με 5 μονάδες επιπλέον
  3.Εκπαιδευτικές μονάδες για μαθητές με ειδικές ανάγκες μοριοδοτούνται με 3 μονάδες επιπλέον
  4.Εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν βραβευθεί σε εθνικούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς μοριοδοτούνται με 2 μονάδες επιπλέον

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | 7 Σχόλια

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius – Τελευταία Ημερομηνία για το 2012

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης παρέχοντας ευκαιρίες στο προσωπικό για κατάρτιση σε άλλη χώρα από αυτή όπου εργάζεται ή διαμένει. Με τον τρόπο αυτό, δίδεται κίνητρο στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις πρακτικές τους διδακτικές/ καθοδηγητικές/ συμβουλευτικές/ διαχειριστικές δεξιότητες και γνώσεις και να αποκτήσουν ευρύτερη κατανόηση της σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η κατάρτιση θα πρέπει να έχει ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό όσον αφορά στο αντικείμενο και το προφίλ των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων. Αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που υπηρετούν ως Διευθυντές ή ασκούν διδακτικό έργο σε σχολεία επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης Comenius Σχολικές Συμπράξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm αλλά και εκτός αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2012 για δραστηριότητες που ξεκινούν και ολοκληρώνονται στην περίοδο 1/1/2013 – 30/4/2013. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/NACALL_COM.pdf

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | Σχολιάστε

Σχολικές συμπράξεις Comenius

«Δεν είμαι Αθηναίος ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου»
Τα λόγια αυτά του Σωκράτη, γραμμένα στα ελληνικά είναι μια επιγραφή σε μία στάση του μετρό στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας και είναι το πρώτο πράγμα που επιβεβαιώνω καθημερινά με την ενασχόλησή μου με τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ανακοινώθηκαν διαδικτυακά τα αποτελέσματα του ΙΚΥ σχετικά με τις αιτήσεις χρηματοδότησης για τη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Comenius σχολικές συμπράξεις. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Με τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την αγορά εργασίας με την ευρύτερη έννοιάς της και όλοι μαζί, μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν μια κοινωνική δικτύωση με μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα. Είναι άλλωστε γενικώς αναγνωρισμένο σαν ανεκτίμητο εφόδιο του μαθητή η γνώση και η εμπειρία που αποκτιέται με την επαφή με την ξένη χώρα. Αυτός ο μαθητής που θα συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα είναι προετοιμασμένος καλύτερα να γίνει ο αυριανός πολίτης του κόσμου.
Όσοι επιλεγήκαν είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι στη γνώση στην εμπειρία και όχι μόνο! Οι υπόλοιποι αλλά και όσοι αποφασίσουν φέτος να ασχοληθούν, καλούνται να συνεχίσουν να έχουν ιδέες για προγράμματα και ευχόμαστε να τις υλοποιήσουν την επόμενη χρονιά!
Αρκετή δουλειά περιμένει τους επιτυχόντες.
• Αρχικά, ενημερώστε (αν δεν το έχετε κάνει ήδη!) τους εταίρους σας στο εξωτερικό για την επιτυχή έκβαση της αίτησης στη χώρα μας. Ενημερωθείτε και για τα δικά τους αποτελέσματα. Οι συμπράξεις που θα συνεχίσουν χωρίς όλους τους αρχικούς εταίρους έχουν να σκεφθούν τις τροποποιήσεις που θα πρέπει να κάνουν.
• Εν συνεχεία ξαναδιαβάστε και θυμηθείτε την πρόταση σας. Εκτυπώστε την και κρατήστε την για οδηγό όλη τη διετία. Καλή ιδέα είναι να μεταφράσετε στα Ελληνικά τα ακόλουθα:
1. την περίληψη
2. τους στόχους
3. το πρόγραμμα εργασίας
4. τα προϊόντα
Με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε ευκολότερα κοινωνούς στο έργο σας περισσότερα άτομα. (Σίγουρα γράψατε στην διάδοση των αποτελεσμάτων ότι θέλετε να το διαδώσετε και έχετε και δραστηριότητες γιαυτό!)
• Συζητήστε για την πρώτη συνάντηση και τοποθετήστε την σε απόσταση ασφαλείας! Τα ελληνικά δεδομένα γραφειοκρατίας δε σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε πριν το τέλος Οκτωβρίου! –και νωρίς λέω….
Σύντομα θα λάβετε ταχυδρομικά την έγκρισή σας με οδηγίες από το ΙΚΥ και τη σύμβαση για υπογραφή.
• Μόλις ανοίξουν τα σχολεία, το Σεπτέμβριο θα κάνετε πρακτικό συλλόγου για την αποδοχή της πρότασης, τον ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας και τη συγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας. Κατόπιν με την παιδαγωγική ομάδα συζητήστε τα κριτήρια επιλογής για την ομάδα των μαθητών πιθανόν να έχετε περισσότερες αιτήσεις από όσες μπορείτε να ικανοποιήσετε.
• Ανοίξτε λογαριασμό στην τράπεζα (συνήθως ο διευθυντής με τον υπεύθυνο)
Και τώρα είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε την σύμβαση.
Υπογράψτε, σφραγίστε κρατήστε ένα αντίγραφο και στείλτην στο ΙΚΥ. Περιμένετε να επιστραφεί υπογεγραμμένη από το διευθυντή του ΙΚΥ.
• Αυτή τη σύμβαση φυλάξτε τη στο βασικό σας οικονομικό φάκελο. Μαζί με την έγκριση του ΙΚΥ είναι τα πρώτα έγγραφα που χρειάζεστε.
• Όταν ανοίξουν τα σχολεία και για τους μαθητές, ενημερώστε το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ανακοινώστε ότι έχετε εγκεκριμένο πρόγραμμα και καλέστε όποιον μαθητή επιθυμεί να συμμετάσχει να σας το δηλώσει επίσημα με αίτηση. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε ενδεχόμενες παρεξηγήσεις.
• Για την έγκριση μετακίνησης συμβουλευθείτε τις αποφάσεις του υπουργείου με μεγάλη προσοχή. Εν συντομία σας λέω ότι μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά θέλει και πρόσκληση και πρόγραμμα από το σχολείο υποδοχής. Αυτά μπορείτε να τα εξασφαλίσετε άμεσα με την επισημοποίηση της πρώτης συνάντησης.
• Ενημερώστε τοπικές αρχές, δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, και όποιον μπορεί να σχετιστεί με το πρόγραμμα σας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ιδιαίτερα στη διάρκεια της υποδοχής θα τους χρειαστείτε. Θυμηθείτε ότι με τη συμμετοχή σας αυτή αποκτά η πόλη σας μια θέση στο χάρτη!
• Κρατήστε ημερολόγιο χειρόγραφο για ότι κάνετε. Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να συμπληρώσετε την τελική έκθεση και τότε η μνήμη σας δε θα σας βοηθά. Μην αμελείτε τη συνεχή αξιολόγηση της δουλειά σας. Πέρα από το γεγονός ότι στο τέλος σας ρωτάνε πως την κάνατε, είναι απαραίτητη για εσάς και αν γίνει σωστά θα είναι και εποικοδομητική.
Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος σας προτείνω να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας. Μπορείτε να το κάνετε και το έχει ανάγκη η χώρα μας. Θα διαπιστώσετε και μόνοι σας άλλοτε μια ανησυχία των ξένων για την κρίση-λες και είναι μόνο δική μας!- άλλοτε μια λύπηση και στο τέλος ελπίζουμε να κερδίσετε ξανά το σεβασμό και την αναγνώριση ότι η Ελλάδα αξίζει τη θετική σκέψη όλων μας.

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | 4 Σχόλια

Πρόσκληση σε στρογγυλό τραπέζι για ενεργό συμμετοχή στις προτάσεις Φεβρουαρίου 2011 για Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην Ηλείας Αιτ/νία

Παρακαλείστε όπως συμμετέχετε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Παρουσίαση Επιτυχημένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συζήτηση για τις Προτάσεις με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς» με έναν αντιπρόσωπο από κάθε σχολείο (Υπεύθυνο Παιδαγωγικής Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων). O συγκεκριμένος αντιπρόσωπος θα είναι ο/η εκπαιδευτικός που επιθυμεί να υποβάλλει σχετική αίτηση για συμμετοχή του σχολείου του/της σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το Φεβρουάριο 2011.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 στο Αγρίνιο (Μουσικό Σχολείο) και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στον Πύργο (6ο Δημοτικό Σχολείο), από 11:30 μέχρι και 13:30. Ομιλητές στο στρογγυλό τραπέζι θα είναι η κ. Βασιλική Τασούλα, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΔΕΔΕ και εκπρόσωποι του ΓΕΛ Βόνιτσας στην Αιτ/νία και του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου στην Ηλεία.

Παρακαλείστε όπως συμμετέχετε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Παρουσίαση Επιτυχημένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συζήτηση για τις Προτάσεις με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς» με έναν αντιπρόσωπο από κάθε σχολείο (Υπεύθυνο Παιδαγωγικής Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων). O συγκεκριμένος αντιπρόσωπος θα είναι ο/η εκπαιδευτικός που επιθυμεί να υποβάλλει σχετική αίτηση για συμμετοχή του σχολείου του/της σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το Φεβρουάριο 2011.Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 στο Αγρίνιο (Μουσικό Σχολείο) και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στον Πύργο (6ο Δημοτικό Σχολείο), από 11:30 μέχρι και 13:30. Ομιλητές στο στρογγυλό τραπέζι θα είναι η κ. Βασιλική Τασούλα, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΔΕΔΕ και εκπρόσωποι του ΓΕΛ Βόνιτσας στην Αιτ/νία και του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου στην Ηλεία.

Δημοσιεύθηκε στη Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης | Σχολιάστε