Δημοσιεύθηκε η εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Comenius 2013

Πηγή: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.iky.gr//ethniki-prosklisi-comenius/item/download/988_26d104a10a4ac9ca031cc4cb6d5895bd&chrome=true

Ανακοινώθηκε η εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το τομεακό πρόγραμμα Comenius για το έτος 2013. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση στη σχετική σελίδα του ΙΚΥ.
Ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση– αφορά ατομική κινητικότητα εκπαιδευτικών
Καταληκτικές ημερομηνίες:
16η Ιανουαρίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν 1/5/2013 – 31/8/2013
30η Απριλίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν 1/9/2013 – 31/12/2013
17η Σεπτεμβρίου 2013 για δραστηριότητες που ξεκινούν 1/1/2014 – 30/4/2014

Σχολικές συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς)
Επιπλέον των λοιπών εθνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο σχολικά ιδρύματα τα οποία α) δεν έχουν επιχορηγηθεί στο πλαίσιο της δράσεις Comenius Σχολικές Συμπράξεις στο παρελθόν ή β) έχουν εγκριθεί το έτος 2007 ή προγενέστερα.
Σε μια σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένα ελληνικό σχολείο
.
Κάθε ελληνικό σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη.
Καταληκτική ημερομηνία η 21η Φεβρουαρίου 2013

Τοποθέτηση Μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
Καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιανουαρίου 2013

Υποδοχή Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού
Καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιανουαρίου 2013

Σχετικά με Sindy Tasoula

προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την ΠΔΕΔΕ


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση