Λογισμικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά

  • Βιολογία Α-Γ Γυμνασίου: Περιλαμβάνει τις ενότητες: Κύτταρο, Τροφή – θρέψη, Ερεθιστικότητα, Κυκλοφορία ουσιών, Κίνηση – στήριξη, Άμυνα, Αναπαραγωγή, Αναπνοή, Βιοτεχνολογία – Γενετική – Μηχανική, Οικολογία, Γενετική, Απέκκριση και Εξέλιξη. Κάθε ενότητα περιέχει επιμέρους υποενότητες που πέραν του πληροφοριακού υλικού περιλαμβάνει απλά μοντέλα – προσομοιώσεις.
  • Φυσική Β-Γ Γυμνασίου: Περιλαμβάνει τις ενότητες: Πίεση στα αέρια, Τήξη- πήξη, Βρασμός, Εξάτμιση, Εξάχνωση, Συμπύκνωση, Διαστολή νερού, Διάδοση με αγωγή, Διάδοση με μεταφορά, Διάδοση με ακτινοβολία, Ηλέκτριση με τριβή, Ηλέκτριση με επαφή, Ηλέκτριση από απόσταση, Αντίσταση στους αγωγούς, Ηλεκτρικό κύκλωμα, Σύνδεση αντιστάσεων, Ραδιενεργή διάσπαση, Σχάση και σύντηξη. Δείτε το online εδώ.
  • Χημεία Β-Γ Γυμνασίου: Περιλαμβάνει τις ενότητες: Εισαγωγή στη Χημεία, Από το νερό στο άτομο, Ατμοσφαιρικός αέρας, Έδαφος και υπέδαφος, Οξέα, βάσεις και άλατα, Ταξινόμηση των στοιχείων, Η χημεία του άνθρακα. Κάθε ενότητα αποτελείται από επιμέρους θεματικές που περιλαμβάνουν πέραν του πληροφοριακού υλικού και κάποιες σχετικές ασκήσεις. Δείτε το online εδώ.
  • Κύτταρο, μια πόλη: Παρουσιάζει τις λειτουργίες ενός κυττάρου σε αντιστοιχία με τις λειτουργίες μιας πόλης ανθρώπων. Οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για την δομή των κυττάρων μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων αλλά και να λάβουν μέρος σε άλλες αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες αυξάνουν τις γνώσεις τους στην Βιολογία.
  • Εγκυκλοπαίδεια του ανθρωπινου σώματος: Προσφέρεται για τη μελέτη – μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης – των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους, που προτείνονται από το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα.
  • Phet: Διαδικτυακές προσωμοιώσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών φαινομένων.
  • ΔΙΑΦΥΛ-Α: Διαδραστικό λογισμικό παρουσίασης και εξάσκησης για την υποστήριξη του αντικειμένου της Διαφυλλικής Αγωγής στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγής Υγείας. Αναφέρεται στα ζητήματα (α) της ενήβωσης, (β) της αντισύλληψης. (γ) του αναπαραγωγικού συστήματος και (δ) του ιού HIV – AIDS και της προφύλαξης.
  • IrYdium Chemistry Lab: Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών και φαινομένων της Χημείας. Επιπλέον, θεωρείται και ανοικτό περιβάλλον διερεύνησης, καθώς ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να διερευνήσει χημικά φαινόμενα και διεργασίες και όχι μόνον προεπιλεγμένες προσομοιώσεις.
  • Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (ΣΕΠ): Επιτρέπει μέσω προσομοιώσεων τον πειραματισμό στα θέματα Θερμοδυναμικής και Θερμότητας. Το λογισμικό “ΣΕΠ” αποτελείται από δυο ανοιχτά εικονικά εργαστήρια: το “Εργαστήριο Θερμότητας” και το “Εργαστήριο Θερμοδυναμικής”. Παράλληλα, με τα εργαστήρια αυτά, προσφέρεται μια επιλεγμένη σειρά θεμάτων πολυμέσων, που άπτονται της τεχνολογίας και των καθημερινών εφαρμογών.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/vasvour/logismika

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση